“Burger moet kunnen kiezen”

“Op een persoonlijke internetpagina moeten burgers kunnen kiezen uit diverse oplossingen voor hun probleem, niet uit één bepaalde dienst.” Dit betoog hield Matt Poelmans, directeur van het programma Burgerlink tijdens een seminar over personalisatie. “Personalisatie zoals nu wordt doorgevoerd, willen burgers helemaal niet. Nu worden diensten aangeboden zoals ze zijn. Maar burgers willen de keuze hebben. Zo’n persoonlijke pagina moet een platform zijn waar burgers kunnen kiezen uit diverse oplossingen voor hun probleem, niet uit één bepaalde dienst. We moeten de omslag maken van een goede dienstverlening naar op maat gemaakte oplossingen”, aldus Poelmans.

Uitgebreid verslag van dit seminar in Digitaal Bestuur