Alle verandering is moeilijk

Een bekende volkswijsheid zegt: “Niets veranderlijker dan de mens”. Toch zijn de meeste mensen gehecht aan het bestaande. Daarom is veranderen ook zo moeilijk. Dat blijkt heel sterk bij organisatie- en mentaliteitsverandering. Gewoonlijk verloopt een veranderingsproces in vier stappen: Weten – Willen – Kunnen – Doen. Eerst moet men ontdekken dat er een probleem is. Dan moet het besef groeien dat er iets aan te doen valt. Vervolgens moet men de middelen krijgen om iets in gang te zetten. Ten slotte moeten de voorstanders ook daadwerkelijk in actie komen. In al deze vier fasen zijn er afwegingen en belemmeringen. Het ontbreekt nooit aan goede bedoelingen, maar het gevaar ligt op de loer dat het daarbij blijft. Laten we dit eens toepassen op het thema van deze Raad van Anders: het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking. De eerste stap is: Weten we dat het voor gehandicapten een probleem is om aan de slag komen? Opvallend is dat veel medewerkers binnen een organisatie niet weten of er collega’s met een arbeidshandicap werken. Ook “zien” ze niet dat de bestaande inrichting van het kantoor of de werkplek lastig is. Informatie en bewustwording kan daarbij helpen. De tweede stap is: Willen we er iets aan doen? Een aantal bedrijven heeft zich het maatschappelijke probleem aangetrokken en wil zich sterk maken voor een inclusieve samenleving. Het project is geboren en de leiding steunt het. De derde stap is: Is ieder van ons in staat er iets aan te doen? Laat het bedrijfsbeleid het toe? Dan is het nodig om instrumenten ontwikkelen. Voorbeelden zijn een “Handvest Toegang voor Iedereen”. Er worden...

Events & Blogs Q4 – 2012

Presentatie CROS/Alders, Oegstgeest, 4 oktober United Nations University, Hong Kong & Macao, 15-17 October Congres Social Media for Local Government, Mechelen, 21-22 October Masterclass New Media , EIPA, 8-9 November Rutte II is geen Rutte 2.0, ICTU blog, 12 november ICTU Café: ICT op de politieke agenda, ICTU, 13 November Beleid maken met sociale media, PBLQ-ROI, 29 november Lid Comité Webrazzies, 11 december Omwonenden Kaagbaan ontevreden over beperking geluidsoverlast, OZZV, 14...

Hong Kong & Macao, October 2012

  On invitation by the Electronic Governance Center and the e-Macao Program, I visited Macao for presentations and talks about cooperation on eGovernment projects with the United Nations University – International Institute for Software Technology  (UNU-IIST)                 Seminar on CitizenVision 2.0 in e-Macao Program                     Summary of presentation           Paper From Electronic Government to Collaborative Governance    ...