Burger Bewust, hoe wordt je dat?

Sinds de start in 2008 helpt Burgerlink overheden om op innovatieve wijze hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van burgers. De verbindende schakel daarbij is de BurgerServiceCode, die de verbetering van de overheid vanuit het burgerperspectief verwoordt. Het programma heeft geleid tot enkele standaarden, zoals voorbeeldnormen voor dienstverlening, een methodiek voor tevredenheidsmeting […]

Tweet in 140 woorden

Vrijheid zonder Verantwoordelijkheid (3 oktober 2010) De drie architecten van het kabinet denken goede zaken te hebben gedaan. Ieder voor zich heeft gelijk: VVD levert de premier, CDA blijft aan de macht, PVV krijgt grote invloed. Knap resultaat voor alle onderhandelaars? MR dreigt als premier JPB achterna gaan. MV heeft zijn partij gespleten. Alleen GW […]

Bewonersvertegenwoordiger in Schipholoverleg

Sinds vorige maand ben ik bewonersvertegenwoordiger namens Oegstgeest in het Schipholoverleg CROS, als opvolger van Frank Wilod Versprille. Eerder heb ik mij ingezet voor beperking van vliegtuigoverlast, als gemeenteraadslid en als statenlid voor D66. Ook ben ik betrokken geweest bij de meetinstelling Geluidsnet, het Oegstgeester Burgerinitiatief Schiphol en het burgernetwerk OegstgeestZietZeVliegen. Als CROS-lid wil ik […]

Civil Servants and Social Media

Civil servants in The Netherlands are encouraged to actively participate in present day social media. Rules and Regulations online do not differ from those offline. In case of doubt they are to consult their colleagues or boss. This summarises a recent draft opinion of the Dutch Council of Government Communication Officers (GCCO). From a body […]

Ontdek je webstek: Petities.nl

Met de BurgerSerivceCode in de hand, komt men ook door het ganse virtuele land. Matt Poelmans, directeur Burgerlink, zoekt goede toepassingen van het beginsel dat burgers de kans moeten krijgen om onderwerpen die zij belangrijk vinden op de agenda te zetten. Een moderne toepassing van een oud recht is de ePetitie. In het representatieve stelsel […]

Ontdek je webstek: Internetconsultatie.nl

Met de BurgerSerivceCode in de hand speurt Matt Poelmans, directeur Burgerlink, internet af naar toepassingen waar overheden samenwerken bij innovaties in plaats van zelf het wiel uitvinden. Een goed voorbeeld is Internetconsultatie. Uit een eind 2007 door de voorganger van Burgelink uitgevoerd onderzoek naar eParticipatie bleek dat de Nederlandse overheid kansen laat liggen om burgers […]

Start Internetconsultatie wetgeving

Op 24 juni vond de formele start plaats van het rijksbrede experiment met internetconsultatie over wetsvoorstellen. Alle ministeries hebben zich verbonden om bij wijze van proef 10% van hun voorgenomen wetgeving deze nieuwe procedure te laten doorlopen. Mooi voorbeeld van door ICTU ontwikkelde ICT-voorziening, die daarna door de natuurlijk eigenaar (i.c. ministerie van Justitie) in […]