Bijna geslaagd voor de Burgertoets: OV-Chipkaart

Bijna geslaagd voor de Burgertoets: Mijn OV-chipkaart De Burgertoets is een hulpmiddel voor burgers en klanten van digitale publieke dienstverlening om de kwaliteit daarvan te beoordelen en zonodig te verbeteren. De BurgerServiceCode dient als maatstaf. Overheid en bedrijfsleven gaan steeds meer over op digitale dienstverlening. Daar is veel voor te zeggen als deze diensten toegankelijk […]

Events & Blogs Q3 – Q4, 2013

CROS (Digitaal Regio Forum), Hoofddorp, 1 juli CROS-Bewonersvooroverleg, Hoofddorp, 2 juli CROS (Informatievoorziening Bewoners Aanspreekpunt Schiphol), Hoofddorp, 3 juli SWD-bestuur, Utrecht, 16 juli SWD / BZK (Vergelijking Toepassingskader WR), Den Haag, 18 juli UNDESA Expertmeeting on eParticipation, Geneva, July 24-26 CROS (Omgevingsraad Schiphol), Hoofddorp, 7 augustus SWD / BZK (Vergelijking Toepassingskader WR), Den Haag, 8 […]

“BurgerServiceCode reünie”

UITNODIGING Op 31 december a.s. stopt het programma Burgerlink. Daarmee komt er een einde aan een periode van bijna 15 jaar waarin een reeks innovatieprogramma’s de burger expliciet centraal stelde bij de ontwikkeling van de eOverheid. De BurgerServiceCode, die de verbetering van de overheid vanuit het burgerperspectief verwoordt, vormde de verbindende schakel. Vandaar het plan […]

Burgers aan de macht in de kennisdemocratie

Citizens in Charge in the Knowledge Democracy In the years ahead, government should get accustomed to the fact that citizens will inceasingly interfere in the implementation of public tasks. In order to effect a smooth transformation, first of all government should be receptive to this change. Secondly government should adapt its procedures to accomodate new […]

“We moeten naar een samenleving waarin de e-burger centraal staat”

Met Burger@Overheid was Matt Poelmans de afgelopen vijf jaar een luis in de pels van de (elektronische) overheid. Als directeur van Burgerlink continueert hij zijn taak om de ontwikkeling van de digitale dienstbaarheid van de overheid te bevorderen. Burgerlink is een driejarig stimuleringsprogramma dat met inschakeling van burgers de publieke dienstverlening beoogt te verbeteren. De […]

“Burger moet kunnen kiezen”

“Op een persoonlijke internetpagina moeten burgers kunnen kiezen uit diverse oplossingen voor hun probleem, niet uit één bepaalde dienst.” Dit betoog hield Matt Poelmans, directeur van het programma Burgerlink tijdens een seminar over personalisatie. “Personalisatie zoals nu wordt doorgevoerd, willen burgers helemaal niet. Nu worden diensten aangeboden zoals ze zijn. Maar burgers willen de keuze […]