Bijna geslaagd voor de Burgertoets: OV-Chipkaart

Bijna geslaagd voor de Burgertoets: Mijn OV-chipkaart De Burgertoets is een hulpmiddel voor burgers en klanten van digitale publieke dienstverlening om de kwaliteit daarvan te beoordelen en zonodig te verbeteren. De BurgerServiceCode dient als maatstaf. Overheid en bedrijfsleven gaan steeds meer over op digitale dienstverlening. Daar is veel voor te zeggen als deze diensten toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn ontworpen. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Goede voorbeelden niet te na gesproken, voldoen vele niet aan belangrijke kwaliteitseisen. Wanneer iets niet duidelijk is of misgaat, denkt een gedupeerde al gauw dat het aan hem of haar ligt. Weinigen nemen de moeite om een dergelijke situatie te melden. Zo gaat waardevolle feedback verloren. De stichting Drempelvrij.nl verzamelt voorbeelden van niet-optimale dienstverlening om in overleg met de instantie die het aangaat tot verbeteringen te komen.   Burgertoets OV-chipkaart Met de OV-chipkaart loopt Nederland voorop om een landelijk ticketsysteem in te voeren. Begrijpelijk dat er kinderziekten zijn. De klachten richten zich vooral op de fysieke inrichting van poortjes, automaten e.d. De afschaffing van papieren vervoersbewijzen komt voor sommigen te vroeg. De dienstaanbieder moet leren en de klanten moeten wennen. Dat geldt ook voor het digitale account dat bij zo’n dienst hoort. Iedere Nederlander heeft voor abonnementen, lidmaatschappen, betalingen, tickets, reserveringen, e.d. inmiddels zoveel “Mijn” dossiers dat er sprake is van een compleet “Mijnenveld“. Ze zien er allemaal anders uit omdat iedere dienstverlener zijn eigen indeling kiest. Bij het nieuwe reizen kan ook de administratieve kant beter.   Organisatie verantwoordelijk voor de dienstverlening Translink en de vervoerders (NS, busmaatschappijen, etc.) https://www.ov-chipkaart.nl/mijnovchipkaart/   Klachtomschrijving De administratie van Mijn OV-chipkaart moet snel inzicht geven...

Events & Blogs Q3 – Q4, 2013

CROS (Digitaal Regio Forum), Hoofddorp, 1 juli CROS-Bewonersvooroverleg, Hoofddorp, 2 juli CROS (Informatievoorziening Bewoners Aanspreekpunt Schiphol), Hoofddorp, 3 juli SWD-bestuur, Utrecht, 16 juli SWD / BZK (Vergelijking Toepassingskader WR), Den Haag, 18 juli UNDESA Expertmeeting on eParticipation, Geneva, July 24-26 CROS (Omgevingsraad Schiphol), Hoofddorp, 7 augustus SWD / BZK (Vergelijking Toepassingskader WR), Den Haag, 8 augustus SWD / PBLQ (Vergelijking Toepassingskader WR), Den Haag, 20 augustus CROS (Cluster Zuidwest), Lisse, 9 september ODWH (CROS vooroverleg), Leiden, 12 september CROS-plenair, Hoofddorp, 20 september SWD-bestuur, Utrecht, 23 september PBLQ jubileum, Den Haag, 26 september CROS-Bewonersvooroverleg, Hoofddorp, 1 oktober SWD / PBLQ (Vergelijking Toepassingskader WR), Den Haag, 2 oktober OZZV, Oegstgeest, 2 oktober CROS-OZZV Commentaar op Alders Advies 2013, 8 oktober UNECE Conference on Innovation in the Public Sector, Geneva, October 10-11 Interview Haarlems Dagblad, 11 oktober CROS (Omgevingsraad Schiphol), Hoofddorp, 15 oktober ODWH (Hinderbeperking CROS-cluster Zuidwest), Oegstgeest, 17 oktober Bewonersavond Schiphol, Hoofddorp, 17 oktober Program Committee ICEGOV 2013, Seoul, October 22-25 CROS (Informatievoorziening Bewoners Aanspreekpunt Schiphol), Hoofddorp, 30 oktober Presentatie Programma Dienstverlening, Rotterdam, 31 oktober SWD-bestuur, Utrecht, 4 november eParticipation Training Civil Servants Bhutan, Nuffic, The Hague, November 6 Presentatie Alders Advies 2013, gemeente Oegstgeest, 14 november EIPA Social Media Seminar, Maastricht, November 15 UNECE Meeting on Public Innovation, Minsk, November 26 OZZV bewonersbijeenkomst, Oegstgeest, 2 december SWD-bestuur, Utrecht, 9 december CROS (Bewonersvooroverleg), Hoofddorp, 10 december CROS-plenair, Hoofddorp, 13 december...

Versoepelen Webrichtlijnen ongewenst en onnodig

Het laten vervallen van de “ondertitelingseis” voor video op gemeentelijk websites is ongewenst en onnodig. Het holt het principe uit van één toegankelijke overheid als burgerrecht. Bovendien blijkt dit ook niet het grootste obstakel te zijn om aan de webrichtlijnen te voldoen. Dit zegt de stichting Drempelvrij in een reactie op de VNG die het beperken van de minimumeisen bepleit omdat anders niet aan de Webrichtlijnen valt te voldoen. Dit berust namelijk op een misverstand. Het laten vervallen de ondertitelingseis is om verschillende redenen ongewenst. Ten eerste worden daarmee grote groepen buitengesloten, niet alleen doven maar ook slechthorenden. Niet voor niets is dit een van de eisen die in de minimumcategorie vallen. Ten tweede is er de trend naar video als communicatiekanaal. Zo gaan gemeenten meer en meer over op videoverslagen van raadsvergaderingen. Ondertiteling is een optie die de verstaanbaarheid bevordert en die notuleerbureaus trouwens standaard meeleveren. Ten derde is het niet aan burgers uit te leggen dat overheidsinformatie afkomstig van bepaalde overheden wel en andere niet voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen. Het morrelen aan de minimumnormen het ook onnodig. Ten eerste geldt de ondertitelingseis niet als een tekstdocument beschikbaar is dat de inhoud van beeld en geluid dekt. Ten tweede kan aan de webrichtlijnen op drie niveaus worden voldaan. De eis over ondertiteling valt binnen de laagste niveau. Dat betreft 16 van de 95 eisen. Omdat het halen daarvan problematisch bleek, heeft de stichting enkele jaren geleden nog een opstap-niveau geintroduceerd, het zogeheten oranje logo. De stichting Waarmerk Drempelvrij zet zich sinds 2003 in voor de toegankelijkheid van websites. Zij heeft daartoe de internationale richtlijnen vertaald en toepasbaar gemaakt...

“BurgerServiceCode reünie”

UITNODIGING Op 31 december a.s. stopt het programma Burgerlink. Daarmee komt er een einde aan een periode van bijna 15 jaar waarin een reeks innovatieprogramma’s de burger expliciet centraal stelde bij de ontwikkeling van de eOverheid. De BurgerServiceCode, die de verbetering van de overheid vanuit het burgerperspectief verwoordt, vormde de verbindende schakel. Vandaar het plan om alle betrokkenen bij Burgerlink (incl. Kwaliteitshandvesten) en de voorgangers Burger @ Overheid, Kenniscentrum ELO en Overheidsloket 2000 nog een keer bijeen te halen voor een reünie. De eerste “BurgerServiceCode reünie” vindt plaats op dinsdag 23 november van 17.00 tot 19.00 uur in Pavlov te Den Haag. Medewerkers en relaties van deze programma’s zijn van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje herinneringen op te halen en de actualiteit te bespreken. Matt Poelmans Burgerlink: Schakel tussen Burger en Overheid Burger @ Overheid: Luis in de pels van de eOverheid Overheidsloket2000: Denken en Werken vanuit de Burger Routebeschrijving: Bar/Restaurant Pavlov, Spui 173, 2511 BM  Den...