International e-Participation Symposium

Volgens de Raad van Europa is de Nederlandse BurgerServiceCode een goed voorbeeld voor informele regulering van de nieuwe betrekkingen tussen burger en overheid in de moderne democratie. Dat bleek tijdens een panelbijeenkomst die werd gehouden als onderdeel van het Symposium “Empowering Citizens through Technology and Participation”. Dit symposium bood tegelijk een uitgelezen kans om de nieuwe Burgerlink-aanpak te presenteren.

Op uitnodiging van de Raad van Europa was Matt Poelmans op 28 februari spreker op een bijeenkomst van het CAHDE (Comité Ad Hoc Démocratie Electronique). Deze bijeenkomst vond plaats in het kader van het opstellen van een Aanbeveling van de Raad van Ministers over de wenselijkheid en mogelijkheid van het reguleren van e-democratie. De Nederlandse BurgerServiceCode was uitgekozen als een veelbelovend voorbeeld van zogenoemde soft regulation. Een andere aanpak kwam uit Italië, waar op regionaal niveau een Wet op de e-Particpatie is gemaakt. Een derde variant die werd toegelicht was jurisprudentie over het tegengaan van uitwassen bij politieke blogs.

Met deze belangstelling voor de BurgerServiceCode sluit de Raad van Europa zich aan bij andere internationale organisaties die deze Nederlandse innovatie eerder hebben “ontdekt”, zoals de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, het World e-Democracy Forum en de Verenigde Naties.

Op 29 februari sprak Matt Poelmans op de panelbijeenkomst van het Politech Institute over “Transforming Services: How can Citizen Particpation improve Communities?” Daar zette hij de nieuwe Burgerlink-aanpak uiteen die bestaat uit een kwaliteitsimpuls langs drie sporen: servicenormen, klantentevredenheid en burgerbetrokkenheid.

Beide bijeenkomsten werden gehouden als onderdeel van het symposium “Empowering Citizens through Technology and Participation” op 28-29 februari in Londen. In de verschillende sessies kwamen voorbeelden van participatie en empowerment aan de orde, gebruikmakend van de mogelijkheden die Web 2.0 biedt. Met name organisaties als Oxfam en Amnesty International blijken indrukwekkende resultaten te boeken met nieuwe vormen van mobilisatie en campagne voeren. Ook de nadruk in de UK op efficiënt lokaal bestuur is bijzonder leerzaam.

Het congres vond plaats in het hoofdkantoor het Britse vakbondscongres (TUC), op steenworp afstand van het British Museum, dus in meerder opzichten heilige grond.