Burger Bewust, hoe wordt je dat?

Sinds de start in 2008 helpt Burgerlink overheden om op innovatieve wijze hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van burgers. De verbindende schakel daarbij is de BurgerServiceCode, die de verbetering van de overheid vanuit het burgerperspectief verwoordt. Het programma heeft geleid tot enkele standaarden, zoals voorbeeldnormen voor dienstverlening, een methodiek voor tevredenheidsmeting […]

Civil Servants and Social Media

Civil servants in The Netherlands are encouraged to actively participate in present day social media. Rules and Regulations online do not differ from those offline. In case of doubt they are to consult their colleagues or boss. This summarises a recent draft opinion of the Dutch Council of Government Communication Officers (GCCO). From a body […]

Ontdek je webstek: Ambtenaar 2.0

Er wordt al jaren hard gewerkt aan modernisering van de overheid met inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Sommigen vinden dat het niet vlug genoeg gaat. Anderen weten dat verandering tijd kost. Maar er zit een versnelling aan te komen, om twee redenen. In de eerste plaats zijn belangrijke fundamenten voor die nieuwe e-overheid gelegd: […]

Voorwoord herdruk Ambtenaar 2.0

Beste lezer, beste Burger 2.0, Ruim tien jaar geleden startte het eerste programma op het gebied van wat later de e-overheid is gaan heten. Overheidsloket 2000 had als motto: “Denken en werken vanuit de burger”. Sindsdien noemt ieder veranderingsproject zich “burgergericht”. Tegelijk bewijst de afgelopen periode dat dit niet eenvoudig is. Behalve dat het een […]