Een (on)gemakkelijke Waarheid 2.0

Overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen dienstverlening, maar samen zijn ze dat voor het geheel. Burgerlink helpt overheden op innovatieve wijze hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van burgers. De verbindende schakel is de BurgerServiceCode, die de verbetering van de overheid vanuit het burgerperspectief verwoordt. De Nederlander heeft […]

Verkiezingen: niet alleen vooruitkijken, maar ook terugblikken

Verkiezingen zijn er niet alleen voor om een nieuwe gemeenteraad te kiezen, maar evenzeer om partijen af te rekenen op wat ze hebben gedaan of nagelaten. Daarom moeten stemhulpen niet alleen informatie bevatten over beloftes voor de toekomst, maar ook over keuzes uit het verleden. Om dat laatste mogelijk te maken heeft Burgerlink juist deze […]

Civil Servants and Social Media

Civil servants in The Netherlands are encouraged to actively participate in present day social media. Rules and Regulations online do not differ from those offline. In case of doubt they are to consult their colleagues or boss. This summarises a recent draft opinion of the Dutch Council of Government Communication Officers (GCCO). From a body […]

Soms zitten raadsleden de burger in de weg …

In de aanloop naar de verkiezingen van 3 maart 2010 heeft Trouw een onderzoek gehouden onder raadsleden. Het artikel “Burger zit raadsleden in de weg” bevestigt wat we al wisten, maar is daarom niet minder onthullend. Kort samengevat: 1. de gemeenteraad is geen getrouwe afspiegeling van het kiezerspubliek; 2. de taakopvatting van de raad is […]

GovTechAsia & FutureGovForum, Singapore

On invitation by two conference organizers, I spent 25-30 January in Singapore to deliver two speeches and a workshop. Since last year’s speech at GovTechAsia 2009 about citizen centricity was received favourably, IQPC asked me to give not only a presentation at GovTechAsia 2010 but also a preconference workshop. This workshop devoted to the eCitizen […]

Ontdek je webstek: WatStemtMijnRaad

Wie leest er tegenwoordig nog verkiezingsprogramma’s? Sinds de opkomst van stemhulpen als Kieskompas of Stemwijzer hoeft dat ook niet meer. Zowel bij de nationale verkiezingen in 2007 als bij de Europese in 2009 hebben miljoenen mensen gebruik gemaakt van zo’n mogelijkheid om hun partijkeuze te onderbouwen. Maar heeft u ook wel eens gedacht: Hoe verhouden […]

Ontdek je webstek: Petities.nl

Met de BurgerSerivceCode in de hand, komt men ook door het ganse virtuele land. Matt Poelmans, directeur Burgerlink, zoekt goede toepassingen van het beginsel dat burgers de kans moeten krijgen om onderwerpen die zij belangrijk vinden op de agenda te zetten. Een moderne toepassing van een oud recht is de ePetitie. In het representatieve stelsel […]