Ontdek je webstek: Internetconsultatie.nl

Met de BurgerSerivceCode in de hand speurt Matt Poelmans, directeur Burgerlink, internet af naar toepassingen waar overheden samenwerken bij innovaties in plaats van zelf het wiel uitvinden. Een goed voorbeeld is Internetconsultatie. Uit een eind 2007 door de voorganger van Burgelink uitgevoerd onderzoek naar eParticipatie bleek dat de Nederlandse overheid kansen laat liggen om burgers […]

Ontdek je webstek: Breda-Morgen

Matt Poelmans (directeur Burgerlink) speurt deze keer de virtuele overheidswereld af naar nieuwe toepassingen op het gebied van burgerschap. De BurgerServiceCode bevat tenslotte niet alleen kwaliteitseisen op het gebied van dienstverlening, maar ook op dat van burgerparticipatie. Met die standaard voor de moderne overheid als kompas ontdekte hij Breda-Morgen. Een burger is eigenlijk niet zozeer […]

Estonia adopts eState Charter

Estonia, one of the leading eGovernment countries in Europe, has adopted an eState Charter. It took the Dutch eCitizen Charter as an example. Estonia’s National Audit Office uses this charter to evaluate performance of government institutions. Estonian eState Charter The eCitizen Charter (BurgerServiceCode) is a quality standard for eGovernment written from the citizen’s perspective. It […]