SCHIPHOL AIRPORT ENVIRONMENT COUNCIL (ORS)

As of January 1, 2015, the Schiphol Environment Council will be the stage where all issues, interests and parties around the development of Amsterdan Schiphol Airport and embedding it within its environment come together. The three parties involved are government bodies, the aviation sector and residents. The Council is the successor to the current so called “Alderstafel Schiphol” and the “Schiphol Regional Consultative Committee” (CROS). Why an Airport Environment Council? Schiphol Airport is an important economic activity for the international competitiveness of the Netherlands with a relatively large impact on the environment. The balance between the development of aviation, increasing the quality of the environment and the potential for use of the space around the airport is a process where a lot of parties and their interests are involved. The Schiphol Environment Council is the place where all the parties and issues come together to negotiate, inform and consult. What does the Schiphol Environment Council look like? The Council consists of a Consultatieve Committee and Regional Forum. These two bodies each have their own tasks and work. The Consultative Committee and the Regional Forum will be led by a chairman. The main objective of the Consultative Committee is negotiating and advising on the strategic framework of the development of the airport and its surroundings. The focus at the Regional Forum is primarily on the provision of information and the wider dialogue on developments in the vicinity of Schiphol. Consultative Committee The Consultative Committee is an advisory body to the ministers of the Ministry of Infrastructure and Environment. Furthermore, all parties can themselves table issues and submit requests for advice....

Gezakt voor de Burgertoets: Herhaalrecepten

De Burgertoets is een hulpmiddel voor burgers en klanten van digitale publieke dienstverlening om de kwaliteit daarvan te beoordelen in de hoop die te verbeteren. De BurgerServiceCode dient als maatstaf. Overheid en bedrijfsleven gaan steeds meer over op digitale dienstverlening. Daar is niets op tegen, mits deze diensten toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn ontworpen. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Goede voorbeelden niet te na gesproken, schort het dikwijls aan herkenbaarheid en consistentie. Wanneer iets niet duidelijk is of misgaat, denkt een gedupeerde al gauw dat het aan hem of haar ligt. Of hij/zij neemt niet de moeite om een dergelijke situatie te melden. Zo gaat waardevolle feedback verloren. De stichting Drempelvrij verzamelt voorbeelden van slechte dienstverlening om in overleg met de instantie die het aangaat tot verbeteringen te komen.   Burgertoets Herhaalrecepten De meeste apotheken in Nederland bieden de mogelijkheid om een herhalingsrecept via internet of de telefoon aan te vragen. De volgende dag ligt dat klaar om op te halen in de eigen apotheek. Dat voorkomt wachten in de rij of bespaart een tweede gang naar de apotheek.   Organisatie verantwoordelijk voor de dienstverlening Huisartsen en apothekers in de gemeente Oegstgeest. Dit is slechts een voorbeeld, er zijn er veel meer!   Website/Internet URL http://www.herhaalrecepten-oegstgeest.nl/   Klachtomschrijving Het aanvragen van een herhalingsrecept op internet gebeurt via een onbeveiligde verbinding. Omdat het om gevoelige (medische) gegevens gaat, is dat kwalijk. Dat geldt ook voor het aanmaken van een volgdossier. Bovendien voldoet het formulier daarvoor niet aan minimale toegankelijkheidseisen. Zo wordt gevraagd een code (captcha) over te typen die slecht leesbaar is. Ten slotte biedt deze website de...

UNECE Seminar Innovation in the Public Sector, Minsk, 26 November

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPЕ  &  STATE COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF BELARUS SEMINAR “Innovations in the public sector” 26 November 2013 1 Akademicheskaya str., Minsk, Institute of History, Conference hall, floor 4 Научно-практический семинар «Инновации в государственном секторе» (г. Минск, 26 ноября 2013 г.)  ...