Samen besturen is Beter besturen

Vorige maand maakte staatssecretaris Atsma bekend dat de veiligheidssituatie bij 12 gevaarlijke bedrijven ver onder de maat is. Hij wil daarmee de overtreders aan de schandpaal nagelen in de hoop dat ze hun leven zullen beteren. De vraag is of dat ook gebeurt. Niet dat openbaarmaking geen effect zal hebben. Maar transparantie zou niet een […]

Hoogste tijd voor een Burgervisie 2.0

De Nederlandse overheid is 15 jaar bezig met verbetering van het openbaar bestuur. Daarbij zijn successen behaald, maar hebben zich ook de nodige mislukkingen voorgedaan. Aan het aantal plannen voor de overheid kan het niet gelegen hebben. Wel dat die onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Een blauwdruk voor de e-overheid zit er echter niet in. […]

Wil de echte overheid opstaan?

Net zo goed als dé burger niet bestaat, geldt dat ook voor dé overheid. Het was daarom zeer gedurfd van HECROI om een symposium te wijden aan de “Echte Overheid”. Maar daar is alle aanleiding toe. De afgelopen jaren buitelen de plannen voor modernisering van de overheid over elkaar heen. Hadden we eerst de e-Overheid, […]

Compacte rijksdienst: goedkoper maar ook beter?

Onlangs presenteerde het kabinet zijn plannen voor een compacte rijksdienst, als eerste stap op weg naar een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Die ambitie vraagt om een brede herorientatie op functioneren en presteren van de overheid, vindt het kabinet zelf, en raakt alle overheidslagen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Het uitvoeringsprogramma voor de rijksdienst kent […]

Crisiscommunicatie en sociale media: Wat Nederland van Australië kan leren

Dat de kwaliteit van publieke dienstverlening niet alleen afhangt van het product zelf, maar ook van informatievoorziening erover is niets nieuws. Onlangs zagen we dat bij de spoorwegen, die moeite hadden om de treinen bij slecht weer te laten rijden. Maar de grootste ergernis was het gebrek aan actuele reizigersinformatie. Hetzelfde probleem doet zich opnieuw […]

“BurgerServiceCode reünie”

UITNODIGING Op 31 december a.s. stopt het programma Burgerlink. Daarmee komt er een einde aan een periode van bijna 15 jaar waarin een reeks innovatieprogramma’s de burger expliciet centraal stelde bij de ontwikkeling van de eOverheid. De BurgerServiceCode, die de verbetering van de overheid vanuit het burgerperspectief verwoordt, vormde de verbindende schakel. Vandaar het plan […]

Burger Bewust, hoe wordt je dat?

Sinds de start in 2008 helpt Burgerlink overheden om op innovatieve wijze hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van burgers. De verbindende schakel daarbij is de BurgerServiceCode, die de verbetering van de overheid vanuit het burgerperspectief verwoordt. Het programma heeft geleid tot enkele standaarden, zoals voorbeeldnormen voor dienstverlening, een methodiek voor tevredenheidsmeting […]