Ontdek je webstek: WatStemtMijnRaad

Wie leest er tegenwoordig nog verkiezingsprogramma’s? Sinds de opkomst van stemhulpen als Kieskompas of Stemwijzer hoeft dat ook niet meer. Zowel bij de nationale verkiezingen in 2007 als bij de Europese in 2009 hebben miljoenen mensen gebruik gemaakt van zo’n mogelijkheid om hun partijkeuze te onderbouwen. Maar heeft u ook wel eens gedacht: Hoe verhouden […]

Steun de Open Verklaring EU Publieke Dienstverlening 2.0

Een groep betrokken burgers uit verschillende Europese landen die de publieke dienstverlening willen verbeteren, heeft het initiatief genomen tot een oproep aan de de Europese Unie om burgers meer te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van de overheidsbeleid. Het initiatief heeft de vorm van een Open Verklaring aan de Ministeriele Conferentie die op 18 […]

Estonia adopts eState Charter

Estonia, one of the leading eGovernment countries in Europe, has adopted an eState Charter. It took the Dutch eCitizen Charter as an example. Estonia’s National Audit Office uses this charter to evaluate performance of government institutions. Estonian eState Charter The eCitizen Charter (BurgerServiceCode) is a quality standard for eGovernment written from the citizen’s perspective. It […]

e-Democracy, who dares?

Op uitnodiging van de Raad van Europa ben ik als gastspreker naar het Forum for the Future of Democracy geweest. Deze bijeenkomst vond van 15-17 Oktober 2008 plaats in Madrid. Deelnemers waren parlementariërs, wetenschappers, overheidsvertegenwoordigers en actievoerders, in totaal zo’n 400 personen afkomstig uit de 47 landen die lid zijn van de van de Raad. […]

Wat heeft de toekomst, de partij of de burger?

De politieke partijen verenigd in Progressief Oegstgeest houden om beurten discussiebijeenkomsten over actuele thema’s. D66 gaf in oktober 2007 de aftrap met een bijeenkomt over ‘Privacy in de digitale wereld’. Deze maand organiseerde de PvdA er een over de ‘Toekomst van politieke partijen’. De avond begon met een inleiding van Ruud Koole. Als hoogleraar heeft […]

International e-Participation Symposium

Volgens de Raad van Europa is de Nederlandse BurgerServiceCode een goed voorbeeld voor informele regulering van de nieuwe betrekkingen tussen burger en overheid in de moderne democratie. Dat bleek tijdens een panelbijeenkomst die werd gehouden als onderdeel van het Symposium “Empowering Citizens through Technology and Participation”. Dit symposium bood tegelijk een uitgelezen kans om de […]