Burger Bewust, hoe wordt je dat?

Sinds de start in 2008 helpt Burgerlink overheden om op innovatieve wijze hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van burgers. De verbindende schakel daarbij is de BurgerServiceCode, die de verbetering van de overheid vanuit het burgerperspectief verwoordt. Het programma heeft geleid tot enkele standaarden, zoals voorbeeldnormen voor dienstverlening, een methodiek voor tevredenheidsmeting […]

Verkiezingen: niet alleen vooruitkijken, maar ook terugblikken

Verkiezingen zijn er niet alleen voor om een nieuwe gemeenteraad te kiezen, maar evenzeer om partijen af te rekenen op wat ze hebben gedaan of nagelaten. Daarom moeten stemhulpen niet alleen informatie bevatten over beloftes voor de toekomst, maar ook over keuzes uit het verleden. Om dat laatste mogelijk te maken heeft Burgerlink juist deze […]

Soms zitten raadsleden de burger in de weg …

In de aanloop naar de verkiezingen van 3 maart 2010 heeft Trouw een onderzoek gehouden onder raadsleden. Het artikel “Burger zit raadsleden in de weg” bevestigt wat we al wisten, maar is daarom niet minder onthullend. Kort samengevat: 1. de gemeenteraad is geen getrouwe afspiegeling van het kiezerspubliek; 2. de taakopvatting van de raad is […]

Ontdek je webstek: WatStemtMijnRaad

Wie leest er tegenwoordig nog verkiezingsprogramma’s? Sinds de opkomst van stemhulpen als Kieskompas of Stemwijzer hoeft dat ook niet meer. Zowel bij de nationale verkiezingen in 2007 als bij de Europese in 2009 hebben miljoenen mensen gebruik gemaakt van zo’n mogelijkheid om hun partijkeuze te onderbouwen. Maar heeft u ook wel eens gedacht: Hoe verhouden […]

Ontdek je webstek: Petities.nl

Met de BurgerSerivceCode in de hand, komt men ook door het ganse virtuele land. Matt Poelmans, directeur Burgerlink, zoekt goede toepassingen van het beginsel dat burgers de kans moeten krijgen om onderwerpen die zij belangrijk vinden op de agenda te zetten. Een moderne toepassing van een oud recht is de ePetitie. In het representatieve stelsel […]

De burger in het het verkiezings-programma voor de komende gemeenteraadsperiode

Het ABC van de modere overheid: Altijd de Burger Centraal Veel gemeenten zijn erop gericht de burger centraal te stellen. Ze kunnen dus ook van elkaar leren. Enkele tips voor onderwerpen die in het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode 2010-2014 niet mogen ontbreken. A. Voer de BurgerServiceCode in. Dat zijn de tien geboden voor de […]

Gaat eParticipatie de dualisering redden?

Bestuurlijke vernieuwing in klassieke zin (referendum, districtenstelsel, gekozen burgemeester) is om een of andere reden in Nederland nooit wat geworden. Ondanks het feit dat de bevolking er altijd in ruime meerderheid voor was, is het openbaar bestuur er resistent voor gebleken. Het enige wat de afgelopen jaren wel is gerealiseerd is de dualisering van het […]