GOVTECH ASIA 2009, Singapore

Op uitnodiging van IQPC (International Quality Performance Center) als “distinguished speaker” naar de GOVTECH Asia 2009 conferentie in Singapore. Deze werd van 27 – 28 april 2009 gehouden in het Grand Copthorne Waterfront Hotel aan de Singapore River. Was samen met een Deen de enige Europeaan, de andere sprekers waren afkomstig uit uit omringende landen in Azie en uit de VS. Vind het een eer om in het Walhalla van e-Goverment te spreken, het was immers Singapore dat midden jaren negentig met de overheidsportal ingericht naar levensgebeurtenissen internationaal voorop liep. Het programma bevat alle gangbare onderwerpen. Opvallend veel aandacht voor het thema cloud computing, aantrekkelijk wegens de kostenbesparing maar problematisch wegens risico’s zoals beveiliging van data. Ook blijkt open source software aantrekkelijk voor ontwikkelingslanden met veel verschillende talen (zoals in Azie), omdat de grote software bedrijven daar geen markt in zien. Ben met name gevraagd om over eParticipatie te spreken. Nog een andere lezing is daaraan gewijd, door iemand van de Universiteit van Singapore. Die beperkt zich echter tot de klassieke e-democracy. Ga daarom vooral in op web 2.0 en interactiviteit, en betoog dat beschikbaarheid van internet nog geen gebruik betekent. Vraag is niet hoe de overheid moet proberen de burger bij de overheid te betrekken, maar omgekeerd hoe zij kan leren open te staan voor en in te spelen op de behoeften en initiatieven vanuit de samenleving. In dat kader past veel aandacht voor transparantie, empowerment, keuzevrijheid en open overheidsdata. Heb in het vliegtuig (reis duurt 13 uur) het boek “De eeuw van Azie” gelezen waarmee professor en voormalig diplomaat Kishore Mahbubani vorig jaar veel publiciteit kreeg. Hij...