Wettelijke rem op groei Schiphol

Alle partijen rond Schiphol zijn het eens geworden over een wettelijke beperking op de groei van Schiphol. Daarmee is de weg vrij om het overleg voort te zetten in de Omgevingsraad Schiphol die tot taak heeft de ontwikkeling van de luchthaven in te bedden in de omgeving. De bewonersleden zullen alles op alles zetten om de afspraken over hinderbeperking en leefbaarheid te bewaken. Het kan niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen maand veel te doen was over Schiphol. De kranten stonden bol van een conflict tussen luchtvaartsector, omwonenden en overheden. Na intensief overleg is een compromis bereikt over versoepeling van de zogeheten vierde-baanregel. Daarmee kunnen de afspraken uit het Aldersakkoord in wetgeving wordt omgezet. Dat maakt de weg vrij voor verder overleg over de toekomst van de luchthaven in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Vlak voor de installatie van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol op 29 januari 2015 hebben de nog in functie zijnde Aldertafel-delegaties een akkoord bereikt over de condities waaronder Schiphol mag groeien. Aanleiding was dat Schiphol beweerde niet te kunnen doorgroeien naar 510.000 vliegtuigbeweging in 2020 met de huidige beperking van jaarlijks gemiddeld maximaal 40 vliegtuigbewegingen per dag voor secundaire banen als b.v. de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Het compromis houdt in dat de dagnorm in de spitsperiode voor die banen verhoogd wordt van 60 naar 80 vliegbewegingen per dag (ter vergelijking: de Kaagbaan verwerkt 370 vliegbewegingen per dag) en dat Schiphol tot 2020 niet verder mag groeien dan 500.000 vliegbewegingen per jaar (was 510.00) . 
De groei van Schiphol zal mede gaan afhangen van de gerealiseerde hinderbeperking, waarbij tot de 500.000 alle winst omgezet mag worden in...