Digital ID World, Australia 2011

On invitation by Terrapinn I went to Digital ID Australia 2011 as international keynote speaker on citizen participation 2.0. The conference was held in the Sydney Hilton Hotel as part of the annual Cards & Payments Australasia Conference. The audience consisted mainly of delegates from Australian federal and state government. On the exhibition many businesses showed state of the art software applications and hardware solutions for identity management and secure transactions. Like Terrapinn’s conference last year in Melbourne, this one again was well organized by Charles King and Tiffany Yee. As the former director of the Dutch Citizenlink program, I was asked to look at the issue of ID management from a citizen’s perspective, including the possibilities and challenges of social media. Under the title “Public Sector Innovation: from eGovernment to iGovernance” I made a case for a new view on citizen participation. Citizen participation 2.0 is not just something nice to do (to please your voters, or to keep them quiet), but something really necessary for organizational survival or political legitimacy. In recent years we have seen that the basics of organization and collaboration are changing. Organizational and institutional boundaries disappear. Two ICT trends illustrate this development: cloudcomputing and crowdsourcing. Cloud computing means that data is stored outside an organization, information shared with chain partners, software leased in stead of bought, and so on. Crowd sourcing means that the expertise needed to carry out the organization’s tasks can also be found outside, i.e. by involving customers, stakeholders or citizens. These trends do have a wider scope and impact outside the realm of ICT. Instead constructing your own office building,...

Burgerlijk Nieuwjaarsboodschapje

Nieuwe media zijn geen bedreiging van de sociale samenhang, integendeel. Terug naar de goede (?) oude tijd is geen oplossing. Een visie op Samenleving 2.0 en het gebruik van sociale netwerken is wel gewenst. Nu “twitteren” en “ontvrienden” de woorden van het jaar 2009 zijn geworden, is duidelijk dat sociale netwerken niet meer zijn weg te denken. Samen met blogs en virtuele werelden zijn het op dit moment de voorbeelden waarmee Web 2.0 zich manifesteert. Web 2.0? Sommigen die net gewend zijn aan internet vragen zich of ze iets hebben gemist. Anderen voor wie de ontwikkelingen te snel gaan, zien vooral risico’s en vergeten de kansen. De feestdagen zijn de gelegenheid voor bespiegeling. In haar Kerstboodschap betreurt de Koningin het onpersoonlijke van de nieuwe media. Verder neemt zij afstand van uitwassen in het publieke debat en denkt met nostalgie terug aan de tijd dat er meer saamhorigheid was. Ongetwijfeld vertolkt zij met haar oprechte zorg de gevoelens van velen die het tempo niet kunnen bijhouden. Maar behalve dat de relatie met onverantwoorde scheldpartijen verwarrend werkt, en ook het oorzakelijke verband met versplintering in de maatschappij kwestieus is, is het jammergenoeg een erg beperkte kijk op een nieuw fenomeen. Twitter is een voorbeeld van het doorbreken van nieuwe contactvormen en het doorbreken van de scheiding tussen instrumenten als computer en telefoon. De meerwaarde zit in de platform functie, d.w.z. de mogelijkheid van snelle een-op-meer communicatie die uitnodigt tot commentaar of feedback van anderen. Dat leidt tot ver reikende en verrijkende verspreiding van kennis en verfijning van inzichten. De snelle boodschapjes in de vorm van tweets komen namelijk niet in de...

Zin en onzin van het EPD

De commotie over het EPD heeft als voordeel dat dit niet stilletjes kan worden ingevoerd. Juist omdat er zo veel vragen leven, is de overheid gedwongen beter uit te leggen wat voor- en nadelen zijn. Dat geeft iedere burger de gelegenheid te bepalen onder welke voorwaarden hij of zij met zo’n EPD akkoord gaat. Deze avond over een actuele kwestie voorzag duidelijk in een behoefte. De aanwezigen ware vol lof over de inleiding en de geboden discussiemogelijkheid. Op 14 januari organiseerde D66 een themabijeenkomst over het Elektronisch Patiënten Dossier, kortweg EPD. In zijn inleiding noemde afdelingsvoorzitter Matt Poelmans als reden dat over het EPD veel onrust is ontstaan. De brief die alle burgers onlangs in de bus kregen riep helaas meer vragen op over de plannen dan dat die antwoorden gaf. Veel mensen weten niet of ze wel of niet bezwaar moeten maken. Ook heersen er veel misverstanden over dit EPD (is het eigenlijk wel een dossier?) en er wordt ook veel onzin over verteld (je privacy ligt op straat). Om iedereen te helpen bij een weloverwogen keuze, stelt D66 het EPD in een themabijeenkomst aan de orde. Na een deskundige inleiding is er volop gelegenheid voor discussie. Vervolgens introduceerde hij inleider Theo Hooghiemstra. Hij is behalve partijlid ook adviseur bij HEC (Het Expertisecentrum) op het terrein van gezondheidszorg en heeft eerder gewerkt bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) en Nictiz (Nationaal Instituut ICT in de Zorg, dat het EPD heeft ontworpen). Uit een peiling aan het begin van de avond bleek dat van de ca. 25 aanwezigen er 2 bezwaar hadden gemaakt en 2 helemaal geen brief hadden...