Oegstgeest terug in Schipholoverleg

Met de verkiezing van Matt Poelmans in het College van Advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is Oegstgeest weer terug in het Schipholoverleg. Eerder was hij namelijk bewonerslid in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) voor de Leidse Regio/Duin-Bollenstreek.  In de ORS wacht de zware taak voor de bewonersleden om de overeengekomen selectieve ontwikkeling van […]

SCHIPHOL AIRPORT ENVIRONMENT COUNCIL (ORS)

As of January 1, 2015, the Schiphol Environment Council will be the stage where all issues, interests and parties around the development of Amsterdan Schiphol Airport and embedding it within its environment come together. The three parties involved are government bodies, the aviation sector and residents. The Council is the successor to the current so […]

Openbare discussie over ontwikkeling Schiphol

Het Oegstgeester burgerinitiatief Genoeg Vluchten is erin geslaagd het probleem van de geluidsoverlast op de lokale politieke agenda te krijgen en te houden. Zo heeft gemeenteraad van Oegstgeest onlangs besloten de geplande bezuinigingen op CROS en Geluidsnet te schrappen, zodat de belangenbehartiging in stand blijft. Verschillende politieke partijen besteden aandacht aan deze kwestie in hun verkiezingsprogramma’s 2014-2018. […]

Crisis in Schiphol-overleg

Het Schiphol-overleg staat op springen. Aan de vooravond van de evaluatie van Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) heeft de voorzitter zijn functie neergelegd en is een deel van de gemeenten opgestapt. Zij vinden dat er niet langer twee overlegorganen naast elkaar moeten bestaan. Hoewel anderen dat met hen eens zijn, is het risico dat het […]

Standpunt Cros-vertegenwoordiger Oegstgeest over Alders Advies

Standpunt CROS-bewonersvertegenwoordiger Oegstgeest over Alders Advies 19 augustus 2010 STELSEL Het Alders Advies van augustus 2010 is een uitwerking van het akkoord aan de Alders Tafel van oktober 2008. In dat akkoord zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Schiphol tot 2020. Doel is met het huidige banenstelsel zowel groei van het aantal vluchten mogelijk […]

Bewonersvertegenwoordiger in Schipholoverleg

Sinds vorige maand ben ik bewonersvertegenwoordiger namens Oegstgeest in het Schipholoverleg CROS, als opvolger van Frank Wilod Versprille. Eerder heb ik mij ingezet voor beperking van vliegtuigoverlast, als gemeenteraadslid en als statenlid voor D66. Ook ben ik betrokken geweest bij de meetinstelling Geluidsnet, het Oegstgeester Burgerinitiatief Schiphol en het burgernetwerk OegstgeestZietZeVliegen. Als CROS-lid wil ik […]

Verkeersplein in de lucht

Ooit gaf de Leidse schrijver Maarten Biesheuvel een van zijn absurde verhalen de titel mee “Brommer op zee”. Als hij nu nog eens een merkwaardig verschijnsel zou willen beschrijven zou hij dat verhaal kunnen noemen “Verkeersplein in de lucht”. Wat is namelijk het geval? Wie de verkeersgegevens over Schiphol bekijkt , ziet een enorme concentratie […]