Dualisering 2.0 kan burgerparticipatie impuls geven

Zowel burgers als overheden doen hun best om burgerparticipatie tot stand te brengen, maar de resultaten vallen tegen. Volgens de WRR komt dat door een gebrek aan vertrouwen en moet de overheid gaan denken vanuit de burger. HEC-adviseur Matt Poelmans heeft dat eerder gehoord en vindt het tijd voor een concrete volgende stap: Dualisering 2.0, het combineren van de representatieve met participatieve democratie. Vertrouwenskwestie Actief betrokken burgers zijn wezenlijk voor een levende democratie. Er zijn meer betrokken burgers dan gedacht. Maar die voelen zich niet aangesproken door de manier waarop de overheid betrokkenheid vorm geeft. Om de kansen te benutten moeten overheid en burgers elkaar meer vertrouwen. Dat zegt het onlangs verschenen rapport “Vertrouwen in burgers” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) . Daarin heeft de WRR de kansen en mogelijkheden op allerlei vormen burgerbetrokkenheid in kaart gebracht. Op basis daarvan concludeert hij dat de overheid zich veel inspanningen getroost, maar dat de resultaten teleurstellen: veel losse projecten, weinig van elkaar leren en onvoldoende structurele inbedding. Ernstiger is dat de overheid de aansluiting mist op een samenleving die juist snel verandert en waarin burgers op velerlei nieuwe wijzen actief zijn en willen zijn (o.a. via sociale media). Zo er al geen vertrouwenscrisis is, leeft er in ieder geval veel onbehagen. Door te gaan denken vanuit burgers kan het vertrouwen groeien. De WRR is niet de enige die een gebrek aan vertrouwen constateert. Vorig jaar publiceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) het rapport “Vertrouwen op democratie”, waarin hij zegt dat er onvoldoende kanalen zijn voor mondige burgers om direct invloed uit te oefenen op zaken die...

Bahrain International eGovernment Forum 2012

From 8 – 11 April the Bahrain International eGovernment Forum 2012 was held. On invitation by the eGovernment Authority (EGA) of Bahrain I attended the forum as a speaker. The venue was the Ritz Carlton Hotel in Manama, Bahrain’s capital. At the opening session of the forum, attended by the Prime Minster, the host country presented its new eGoverment strategy. Bahrain does comparatively well in the UN eReadiness ranking (number 36 out of 196) and is a leader in integrated online services provided through multichannels (actually number 10 of the world). The UN eGovernment Survey 2012 apparently was used as selection criteria for the first panel session. Since the Republic of Korea is the world leader followed by the Netherlands, I was the second speaker after Deok Soo Park from Korea. In the same session Bill McCluggage of the UK and Hannes Astok of Estonia presented their countries’ strategies. In my presentation entitled “Citizen Centred eGovernment in the Netherlands” I explained our approach to citizen engagement, with the eCitizen Charter as an awareness tool. Moreover I set out why it’s time for a paradigm shift from eGoverment (technology) to Collaborative Governance (participation), which is necessary for citizen engagement to thrive and contribute to social accountablity. During the rest of the forum a great number of international speakers presented views and cases on eGovernment and several trends and topicslike Social Media, eParticipation, Mobility, Open Data. There was overall agreement on the need for citizen centricity and inclusion. Many speakers covered this, notably Raul Zambrano of UNDP, Julia Glidden of 21c Consultancy UK, Kei Shimada of Japan, Chris Rourke of UserVision...

It’s high time for a CitizenVision 2.0

Electronic Government is no longer an appropriate framework for innovation in the public sector. The emphasis must shift to Collaborative Governance, and a CitizenVision 2.0 can support that transition Ambition Fifteen years ago in the Netherlands the first program started of what later became known as Electronic Government (eGovernment). Public Counter 2000 introduced the one-stop shop model and did so under the motto “Thinking and working from the citizen’s perspective”. Ever since, each eGovernment project has called itself “citizen centric”. However, the past years prove that rhetoric is easier than actual implementation. Citizen centricity not only requires a change in attitude, also necessary are practical methods and tools. What progress has been made since and how did citizens benefit from eGovernment? Results In order to determine whether a target has been reached, one needs a benchmark. Surprisingly this was missing from the very beginning. Therefore in 2005 the Citizen@Government Forum devised the eCitizenCharter. It intends to match the ambitions of government with the expectations of citizens. The charter consists of 10 quality standards that can be applied both as design requirements beforehand and evaluation criteria afterwards. As design requirements, the quality standards have been incorporated in the Dutch Government Reference Architecture (NORA). Unfortunately, this has been no guarantee for systematic application. Thus the neglect of transparency has been a major cause for problems like the premature discontinuation of electronic voting, the failure of the eHealth file, the trouble with the public transportation chip card or the commotion about the smart energy meters. As evaluation criteria, the quality standards were used to measure citizen satisfaction. From 2008 to 2010, the...

Gaat de iBurger de iOverheid redden?

Een jaar geleden bracht de WRR haar iOverheid rapport uit. Medio oktober kwam de minister van BZK met een reactie namens het kabinet. Deze maand besprak de Tweede Kamer beide stukken. Een goed moment om de (tussen)balans op te maken.   1. Instituties en stromen Het WRR rapport iOverheid van 15 maart 2011 komt kort gezegd neer op het volgende. Terwijl we bezig zijn geweest een Elektronische Overheid te bouwen, is er een Informatie Overheid ontstaan die zich kenmerkt door een wirwar aan informatiestromen waarover niemand meer het overzicht heeft: de overheidsinstellingen die de gegevens gebruiken niet, laat staan de burger. Het gevaar daarvan is dat gegevens worden gebruikt buiten de context waarin ze zijn verzameld, wat tot ongewisse uitkomsten kan leiden. De burger die daarvan de dupe wordt, verkeert in een afhankelijke positie en weet niet waar hij terecht kan. Om dat weer in evenwicht te brengen, moet er een aantal nieuwe iOverheid-instanties komen voor beleid, ontwikkeling en toezicht. In de kabinetsreactie van 25 oktober 2011 stelt de minister dat hij de visie van de WRR deelt, maar nieuwe instellingen onnodig en ongewenst vindt. Hij kiest voor twee lijnen. Ten eerste moet bij overheidsorganisaties het besef doordringen een iOverheid te zijn, en zij dienen hun handelen daarop af te stemmen. Hij verwacht daarbij veel van de rol van de CIO (Chief Information Officer) en de FG (Functionaris Gegevensbescherming). Ten tweede moeten burgers worden toegerust om zich te kunnen beschermen tegen eventuele problemen en misstanden recht te zetten. Transparantie van datastromen en inzage- en correctierecht zijn daarvoor de geëigende instrumenten. Na het Algemeen Overleg op 1 maart 2012 lijkt...