UNDESA Workshop on “Engaging Citizens to Enhance Public Service Delivery and Strengthen Accountability”

  This Workshop explored how the engagement of citizens—and their organizations in civil society and the private sector—can contribute to improve public accountability in public service delivery and spending. The Workshop enhanced knowledge and built a shared understanding of what participatory institutions, approaches and tools can be adopted by countries to make public service delivery […]

Hoogste tijd voor een Burgervisie 2.0

De Nederlandse overheid is 15 jaar bezig met verbetering van het openbaar bestuur. Daarbij zijn successen behaald, maar hebben zich ook de nodige mislukkingen voorgedaan. Aan het aantal plannen voor de overheid kan het niet gelegen hebben. Wel dat die onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Een blauwdruk voor de e-overheid zit er echter niet in. […]

Governance in tijden van ICT

We zijn het bijna vergeten, maar er is een tijd geweest dat het woord bureaucratie een gunstige bijklank had. Toen autocratie nog heel gewoon was, bepaalde de willekeur van de vorst hoe bestuur en samenleving functioneerden. In reactie daarop ontstond de behoefte aan voorspelbaarheid. Het Weberiaanse concept van openbaar bestuur legt daarom de nadruk op […]

Digital ID World, Australia 2011

On invitation by Terrapinn I went to Digital ID Australia 2011 as international keynote speaker on citizen participation 2.0. The conference was held in the Sydney Hilton Hotel as part of the annual Cards & Payments Australasia Conference. The audience consisted mainly of delegates from Australian federal and state government. On the exhibition many businesses showed […]

Compacte rijksdienst: goedkoper maar ook beter?

Onlangs presenteerde het kabinet zijn plannen voor een compacte rijksdienst, als eerste stap op weg naar een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Die ambitie vraagt om een brede herorientatie op functioneren en presteren van de overheid, vindt het kabinet zelf, en raakt alle overheidslagen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Het uitvoeringsprogramma voor de rijksdienst kent […]

Crisiscommunicatie en sociale media: Wat Nederland van Australië kan leren

Dat de kwaliteit van publieke dienstverlening niet alleen afhangt van het product zelf, maar ook van informatievoorziening erover is niets nieuws. Onlangs zagen we dat bij de spoorwegen, die moeite hadden om de treinen bij slecht weer te laten rijden. Maar de grootste ergernis was het gebrek aan actuele reizigersinformatie. Hetzelfde probleem doet zich opnieuw […]

Tweet in 140 woorden

Crisiscommunicatie of Communicatiecrisis Dat de kwaliteit van publieke dienstverlening niet alleen afhangt van het product zelf, maar ook van informatievoorziening erover is niets nieuws. Onlangs zagen we dat bij de spoorwegen, en nu weer bij de rampenbestrijding. Zo schoot de informatie over de Moerdijk-brand schromelijk te kort. Belanghebbenden waren aangewezen op de oude media, die […]

FutureGov Forum Taiwan 2010

FutureGovForum Taiwan 2010: Cloud computing & crowd computing Taipei 1-2 december 2010 Having presented the “Citizenlink” approach to citizen centred government earlier this year in Singapore and Australia, I was invited to do so too in Taiwan. The conference was held in Shangri La’s Far Eastern Plaza Hotel in the capital Taipei. Taipei City is […]