Burgerparticipatie 2.0 gaat niet vanzelf, maar gaat best lukken

Onder de titel “Waarom Burgerparticipatie 2.0 niet gaat lukken” beschrijft George Vlug eigenlijk vooral hoe het wel kan. Maar de condities die hij noemt zijn niet de enige. Juist inbedding in de werkwijze van de overheid is voorwaarde voor succes.

De kop van het artikel van George Vlug dekt de lading niet, want zijn betoog bewijs juist dat het wel kan lukken. De schrijver heeft namelijk ongelijk met zijn bewering: “Burgerparticipatie 2.0 gaat over één ding, namelijk de burger betrekken bij overheidszaken”. Burgerlink, een programma dat eParticipatie bevordert, hanteert juist als definitie: “Het betrekken van burgers bij verbetering van publieke dienstverlening, openbaar bestuur en sociale samenhang”. Dat is bewust breder dan “overheidszaken”. Niet voor niets kent de Burgerlink eParticipatie Award twee categorieën genomineerden en winnaars: behalve voor initiatieven vanuit de overheid, ook voor initiatieven vanuit de samenleving.

Maar terecht stelt hij vragen over participatie: wil de overheid het wel en zit de burger erop te wachten? Het eerste antwoord is dat dè burger en ook dè overheid niet bestaat. Maar gelukkig zijn er burgers die het willen en overheden die ervoor open staan. Beiden komen echter pas echt in beweging als er aan ieders kant een perceptie is van belang.

De condities die de schrijver noemt zijn noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarden. Er ontbreekt een esssentiele eis. Doorslaggevend voor het succes is namelijk inpassing van burgerparticipatie in bestaande overheidsprocessen of aanpassing daarvan.

Het model voor Burgerparticipatie 2.0 veronderstelt derhalve niet alleen een (extern) platform, maar ook een inbedding in de bestaande werkwijzen. Een goed voorbeeld is een van de winnaars van de eParticipatie Award 2009, namelijk www.verbeterdebuurt.nl Naast de Gemeentelijke klachtenlijn (die de burger niet kent of niet vertrouwt), biedt een onafhankelijke website een laagdrempelige toegang voor klachten of suggesties van burgers en een extra kanaal voor de overheid. Maar van belang is dat de gemeente deze meldingen ook verwerkt. In dit geval hebben ruim de helft van de gemeenten dit toegezegd.

Gelukkig constateert de schrijver zelf dat er her en der allerlei goede projecten zijn te ontdekken. Een goed overzicht is te vinden in de Burgerlink eParticipatiemonitor. We zullen dus nog wel moeten experimenteren om een goede formule te vinden. Met die burgerparticipatie 2.0 gaat het daarom best lukken!