CV Matt Poelmans

Matt Poelmans, MSc is Director of CitizenVision and Citizen, Member at Schiphol Airport Council (MRS) and Member of the Board at UECNA. He studied business administration at Nyenrode Business School and political science at Amsterdam University.

Poelmans started his career with the Social-Economic Council (SER) where he held research and management posts. At the Dutch Ministry of the Interior and the ICTU Taskforce he was in charge of several eGovernment programs: Public Counter 2000, eGovernment Knowledge Centre, Citizenlink. Subsequently he worked as Senior Advisor at PBLQ in The Netherlands. He has been active in politics on local, provincial and national level: as a Councillor and Deputy Major in the city of Oegstgeest near Leyden; as a Member of the Provincial Council of South Holland; and as Vice President of the Dutch Liberal Democrat Party (D66). For a long time he was Vice Chairman of the Dutch Web Accessibility Foundation. As of 2010 he has been involved in resident participation, consultation and representation at Schiphol Airport.

Poelmans invented the eCitizen Charter, a quality standard for e-Government written from the citizen’s perspective. It consists of 10 quality requirements for digital contacts, both in the field of information exchange, service delivery and policy participation. As a quality standard for government performance the charter is used as the basis for the measurement of citizen satisfaction. How to implement the charter is explained in the eCC-Workbook.
The e-Citizen Charter is the Winner of the European e-Democracy Award 2007 (Global e-Democracy Forum, Paris, October 2007) and Finalist of the European e-Government Awards 2007 (Ministerial e-Government Conference, Lisbon, September 2007). Moreover it has received the EU Good Practice Label 2007. To date the eCitizen Charter has been translated in 23 languages. Implemention of the charter is recommended by UN, OECD, Council of Europe and UK Cabinet Office. More information: e-Citizen Charter

Based on his professional knowledge and political experience, Poelmans publishes and lectures on public management reform, e-government policy and participative democracy. He gave presentations in Europe, USA, Canada, South Korea, South Africa, Singapore, Australia, Hong Kong & Macao, Taiwan, Russia, Turkey, Marocco, Armenia, Bahrain, Saudi Arabia, Oman. His international assignments include evaluatiing eGovernment Awards and Public Service Awards (EU), Social Accountability strategy (UNDESA), eParticipation & Social Media training (EIPA), eDemocracy seminars (Council of Europe), Anti-corruption projects (OSCE), Public Innovation (UNECE). For an overview, including his publications see www.mattpoelmans.nl

 

Drs M. J. (Matt) Poelmans is directeur van BurgerVisie, gekozen Bewonerslid in de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) en bestuurslid van UECNA. Hij studeerde bedrijfskunde op Nyenrode en bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Poelmans begon zijn loopbaan bij de Sociaal-Economische Raad (SER) waar hij diverse onderzoeks- en managementfuncties vervulde. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken voerde hij een aantal eOverheid programma’s uit: Overheidsloket 2000, Kenniscentrum Elektronische Overheid, Burger@Overheid en Burgerlink. Vervolgens was hij senior adviseur bij PBLQ (voorheen HEC). Hij is politiek actief geweest op verschillende niveaus: als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Oegstgeest en als wethouder, als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en als landelijk vice-voorzitter van D66. Een van zijn vele nevenfuncties was vice-voorzitter van de stichting Drempelvrij. Sinds 2010 is hij actief als bewonersvertegenwoordiger in het Schipholoverleg (CROS, ORS, MRS)

Poelmans is de bedenker van de BurgerServiceCode, de kwaliteitsstandaard voor de eOverheid geschreven vanuit het burgerperspectief. De code bestaat uit 10 normen voor contacten met de overheid op het gebied van elektronische informatievoorziening, publieke dienstverlening en politieke participatie. Als standaard voor overheidsprestaties vormt de code de basis voor de landelijke meting van burgertevredenheid. Hoe men de code kan invoeren is beschreven in het Werkschrift BurgerServiceCode (ook beschikbaar in het Engels en 8 andere talen). De code zelf is vertaald in 23 talen.
De BurgerServiceCode is winnaar van de Europese e-Democracy Award 2007 (Global e-Democracy Forum, Parijs), finalist van de Europese e-Government Awards 2007 (Ministeriele Conferentie, Lissabon) en houder van het EU Good Practice Label 2007. Toepassing wordt aanbevolen door UN, OESO, Raad van Europa en UK Cabinet Office. Meer informatie: BurgerServiceCode

Op basis van zijn politieke en bestuurlijke kennis en ervaring geeft Poelmans lezingen en workshops over bestuurlijke innovatie en participatieve democratie. Behalve in Nederland en andere Europese landen deed hij dat ook in de USA, Canada, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Australie, Singapore, Hong Kong & Macao, Taiwan, Rusland, Turkije, Marokko, Armenie, Bahrein, Saudie-Arabie, Oman. Zijn internationale opdrachten betroffen onder meer: julydmaatschap eGovernment Awards (EU), Sociale Verantwoording strategieen (UNDESA), eParticipatie en Sociale Media training (EIPA), eDemocratie seminars (Raad van Europa), Anti Corruptie projecten (OVSE), Publieke Innovatie (UNECE). Voor een overzicht inclusief zijn publicaties zie www.mattpoelmans.nl

 

PHOTO highres Matt Poelmans