D66 gaat door met Progressief Oegstgeest

D66 Oegstgeest doet volgend jaar weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen onder de vlag van Progressief Oegstgeest (PrO). Dat heeft de ledenvergadering unaniem besloten. Wel moet de D66-inbreng duidelijk herkenbaar blijven.

Gemeenteraadsverkiezingen
Doorslaggevend om met Progressief Oegstgeest door te gaan is dat de samenwerking met PvdA en GroenLinks de afgelopen jaren succesvol is verlopen. Fractievoorzitter Lia de Ridder gaf argumenten waarom D66 op deze manier haar standpunten beter kan behartigen dan wanneer de partij alleen optreedt. Enkele leden vonden het wel jammer dat we daardoor op lokaal niveau minder zichtbaar zijn. Juist nu we goed staan in de peilingen zouden we zelfstandig moeten meedoen. Maar dit nadeel weegt niet op tegen het voordeel van een krachtig progressief geluid in deze overwegend conservatieve gemeente.
Voorzitter Matt Poelmans concludeerde dat het afdelingsbestuur de opdracht heeft om de keuze voor PrO goed uit te leggen aan de kiezers en een oproep te doen aan D66-ers om zich kandidaat te stellen. In het verkiezingsprogramma en in de campagne zullen we ervoor zorgen dat de D66-inbreng duidelijk herkenbaar is.

Europese verkiezingen
Tijdens diezelfde ledenvergadering kregen de eerstvolgende verkiezingen alle aandacht, namelijk die voor het Europese Parlement in juni a.s. Nummer 2 op de D66-kandidatenlijst, Gerben Jan Gerbrandy, was uitgenodigd om de D66-visie op Europa uiteen te zetten. Juist omdat de peilingen zo gunstig zijn, maakt hij grote kans te worden gekozen. Hij was even “Terug in Oegstgeest” waaraan hij goede herinneringen bewaart omdat hij tijdens zijn Leidse studietijd heeft gevoetbald bij ASC.
Gezien de kritiek ook in Nederland op de EU is het nodig om uit te leggen waarom Europa nodig is, juist nu. Eigenlijk helpt de economische crisis daarbij. Landen zijn wel gedwongen om samen te werken, want alleen kunnen ze de crisis niet te lijf. Aparte plannen werken elkaar zelfs tegen. Helaas heerst er in Europa nog steeds veel verdeeldheid.
Gelukkig biedt de economische crisis ook nieuwe kansen. Je zou kunnen zeggen dat “oude” D66-standpunten het tij mee hebben. Zijn belangstelling ligt vooral bij duurzaamheid, dat hij ziet als de nieuwe motor voor economische ontwikkeling. We kunnen leren van de VS waar president Obama het voorbeeld geeft met plannen voor economische herstructurering en initiatieven voor omschakeling op groene energie. Waar het op aankomt is een Europese strategie te ontwerpen om via innovaties energie te besparen, vervuiling tegen te gaan en natuurwaarden te behouden.
In de discussie kwam onder andere de vraag naar boven hoe die integratie, coördinatie en harmonisatie er uit komen te zien. Gezien de welvaartsverschillen en belangentegenstellingen zal het niet eenvoudig zijn overeenstemming te bereiken. Daarbij spelen ook de kosten en baten van Europa een rol. Op vragen van de aanwezigen hoe je stemmers overtuigt op D66 te stemmen was Gerbrandy’s antwoord dat de voorstanders van Europa het deze keer gemakkelijk hebben, want alleen D66 denkt echt Europees. Als je tegen Europa bent heb je het moeilijker, want dan is er “veel meer keus”. …..
Meer informatie: D66 Oegstgeest