eGovernment Malmo 2009

Voor de vierde keer naar de tweejaarlijkse Ministeriele eGovernment conferentie. De eerste twee keer (2003 in Como en 2005 in Manchester) als jurylid van de European eGovernmet Awards, de vorige keer in Lissabon 2007 als finalist voor diezelfde prijs met de BurgeServiceCode en als spreker. Omdat Burgelink een case heeft ingediend voor de Awards 2009, ga ik deze keer op uitnodiging van de Europese Commissie als lid van de groep rapporteurs.

De conferentie onder het Zweedse voorzitterschap vindt plaats in Malmo. Directe vluchten daarheen zijn er niet, de stad is het best bereikbaar via Kopenhagen en daarna vanaf het vliegveld met de trein over de Oresundbverbinding (een combinatie van tunnel en brug over de Sont, totale reisduur 20 minuten).

Heb het bij het Nationaal ICT Gala de avond van 17 november tevoren niet al te laat gemaakt, de vlucht verloopt goed, maar aangekomen in Kopenhagen staat daar een zware storm met hevige regenbuien. Kan meerijden met het busje voor BZK Directeur Arno Thijssen. Vanaf de brug toch een goed zicht op typische de skyline van Malmo: geen hoogbouw met uitzondering van de Turning Torso, de 190 meter hoge wolkenkrabber van Calatrava. We komen net op tijd aan, later die middag en avond wordt de brug tijdelijk gesloten. Ook het telefoonverkeer ligt diverse keren plat, maar dat kan ook aan Nederland liggen.

Ga ’s middags in het Hilton hotel naar de gebruikelijke pre-conference waar alle met EU-fondsen gefinancierde projecten bijeen komen. Nederland is er matig vertegenwoordigd. Er blijkt het nodige te gebeuren op het gebied van eParticipatie. Raak in gesprek met Paul Timmers, hoofd eInclusion van de Europese Commissie over de vanuit het burgerperspectief merkwaardige beleidsschotten tussen eGovernment, eParticipatie en eInclusion. Spreek met Michael Snaprud (projectleider eGovMonet, waarvan Burgerlink geassocieerd partner is) de agenda voor de bijeenkomst op 1 december in Gent door. Zal daar de methodiek van de Nederlandse KTL-meting (klantentevredenheid levensgebeurtenissen) uiteen zetten.

Voor de deelnemers is er die avond een diner in het Radhuset, in de mooie balzaal, met gans op het menu omdat het die week St Maarten was. Aan tafel met collega-sprekers op congressen als Sylvia Archmann (EIPA), Hugo Kerschott (Indigov), David Leberghe (PolitechInstitute) en Julia Glidden (21stCentury). Kom de HEC-ers Evert Jan Mulder en Nathan Ducastel (ook oud ICTU-collega) tegen. Tref ook een supporter van de BurgerServiceCode van het eerste uur, William Heath die na de verkoop van zijn mediabedrijf Kable in de UK zich heeft gestort op Personal ID & Datamanagement. Hij is mede initiatiefnemer van een zogeheten unConference, een alternatieve samenkomst van internet enthousiastelingen.

Na de opening op de eerste conferentiedag presenteert de Zweedse minister Matts Odell de Ministeriele Verklaring. Moet gezegd dat die, behalve de gebruikelijke plichtplegingen, in de punten 10 – 13 ambitieuze doelen bevat op het brede gebied van eParticipatie en eInclusion. Odell spreekt van het “bouwen van hightech bruggen tussen burger en overheid”. Voor de uitwerking gaat de Europese Commissie een adviesgroep uit de samenleving instellen. Klinkt veelbelovend maar het gaat wel een tijdje duren.

De impact van de Ministeriele Verklaring is wel dat participatie tijdens de rest van conferentie voortdurend opduikt. Het programma geeft een goed overzicht van de stand van zaken bij eGovernment in de 27 lidstaten. Niet alle lezingen zijn even inspirerend. Aangename uitzondering is de speech van de Amerikaanse ambassadeur in Zweden, die eGovernment graag vertaalt met Engaged Government, waarbij hij de metafoor van een engaged (anticiperende) driver gebruikt.

Geluncht met Andrew Pinder, voormalig e-Envoy in de UK en nu belast met een interessante opdracht van de Britse Premier, namelijk om ten behoeve van interactieve media de infrastructuur voor tv-beeld en computer-video te integeren. Verder gesproken met Catherine Howe van het project EuroPetitions, dat een een instrument en een infrastructuur voor petities aan het Europese Parlement gaat ontwikkelen. In het consortium zit vanuit Nederland het communicatiebureau Dijksman. Ze willen Burgerlink/Petities graag erbij hebben. Een van de vragen is wat de business case moet worden. We hebben begin december overleg daarover bij ICTU.

In de middagsessie over Engaging Citizens legt Julia Glidden de betekenis van engagement uit aan de hand van het verschil tussen de campagne slogans van Hillary Clinton (“Trust me”) en Barack Obama (“Together we can”). Peil tijdens de discussies in de wandelgangen mijn stelling dat voor succesvolle vormen van participatie we een evenwicht moeten vinden tussen het losmaken van creativiteit en het waarborgen van verantwoordelijkheid.

De eerste dag wordt afgesloten met de uitreiking van de Awards. Nederland heeft met 6 van de 52 finalisten goed gescoord. Helaas zijn er dit jaar geen Nederlandse winnaars. En troostprijs is er voor EULIS (een door het Kadaster geleid project om te komen tot een Europese OG markt) dat een nominatie krijgt. Na het lopend buffet met lokale gerechten, zoals haring, is er voor de liefhebbers de traditionele “Holland Heineken House” party van de Nederlandse delegatie.

De tweede conferentiedag begint met de door BZK Directeur Arno Thijssen voorgezeten sessie over Better Services. Accent in de cases uit Noorwegen, Spanje en Zweden ligt op lastenvermindering. Het antwoord op de vraag van Arno aan de sprekers of hun klanten nu tevredener zijn geworden luidt bevestigend, al willen die natuurlijk altijd meer. Mijn vraag aan het panel of men ook tevredenheid meet over geintegreerde dienstverlening levert het antwoord op dat men van plan is dat te gaan doen ….

De volgende sessie Vision 2020 wordt geleid door EZ DG Mark Frequin. Daarin presenteren David Osimo en Paul Johnston de Open Declaration on Public Services 2.0 die door betrokken burgers is opgesteld en ondertekend. De inhoud is deels ontleend aan de BurgerServiceCode. Als lid van de initiatiefgroep heb ik Nederland steunbetuigingen verzameld via Petities.nl met als resultaat dat Nederland na Spanje de meeste ondertekenaars heeft. Was tegelijk een goede leerschool hoe zelf een petitie te organiseren! Tijdens de geanimeerde discussie stelde Mark dat niemand tegen transparantie en participatie is. Reacties uit de zaal waren dat hij dan toch maar eens in andere landen moest gaan kijken, en bovendien dat ervoor zijn niet hetzelfde is als het ook doen.
Een door de confentievoorzitter later gehouden peiling wijst uit dat volgens de deelnemers empowerment de komende jaren de hoogste prioriteit moet krijgen.

Minister Odell sloot de conferentie af met de verwachting dat de Citizen Declaration de Ministeriele zal inspireren. Ook meldde hij dat onder de hashtag #egov2009 meer dan 1000 tweets zijn verstuurd. Daaraan heb ik mijn steentje bijgedragen, net als trouwens aan de hashtag #eups20. Ook in Zweden zal twitteren wel het woord van het jaar 2009 worden. Boeken voor die tijd geschreven, zelfs het eigentijdse “Mannen die vrouwen haten” van de Zweedse schrijver Stieg Larsson dat ik onderweg lees, raken snel gedateerd.

De volgende eGovernment conferentie zal in 2011 worden gehouden te Warschau, waarvoor ik als eerste de hashtag #egov2011 heb gestart. Tijdens de lunch gediscussieerd met het Zweedse Kamerlid (Moderates) Eliza Roszkowska Oberg en met onderzoeker Bengt Feil (TU Hamburg) over transparantie versus privacy en over de invloed van de politieke partij voortgekomen uit The Pirate Bay. Heb minister Odell in de wandelgangen nog de Zweedse versie van de BurgerServiceCode overhandigd, die hij nauwkeurig gaat bekijken. De schriftjes gingen als altijd grif van de hand.

Ook gepubliceerd in egovmalmo