eParticipatie, van een verloren stem naar een betrokken bijdrage

Voor het eerst van mijn leven heb ik niet gestemd. Volgens het Kieskompas zou ik bij de ChristenUnie thuishoren, maar als rechtgeaarde D66-er kon ik dat niet over mijn hart verkrijgen. Toch heb ik uitgesproken ideeën en meningen over watermanagement. Die wil ik liever kwijt via eParticipatie. De overheid moet betrokken burgers een alternatief bieden voor het eens in de vier jaar gaan stemmen of zelf voor vier jaar gekozen te worden. Gebruik Web 2.0 om via blogs, sociale netwerken en virtuele werelden met burgers te communiceren en zo maatschappelijke kennis en creativiteit te benutten. En het waterschapsbestuur kan naar de provincie, dan heeft daarvoor stemmen voortaan ook zin.

Zie verder Weblog Digitaal Bestuur