Maak reizen in W.Europa klimaatvriendelijk

Maak reizen in West-Europa klimaatvriendelijk

Co2vtvshs

De EU wil in 2030 veertig procent minder broeikasgassen uitstoten. Op het gebied van internationaal vervoer kan grote klimaatwinst worden geboekt. Hogesnelheidstreinen die 22 keer minder CO2-equivalenten uitstoten dan vliegtuigen, kunnen in Europa korte vluchten vervangen. Dat scheelt bovendien veel vlieghinder, terwijl de vervoerseconomie er niet onder lijdt.

Onderteken de petitie