Oegstgeest terug in Schipholoverleg

ORS logo2015

Met de verkiezing van Matt Poelmans in het College van Advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) is Oegstgeest weer terug in het Schipholoverleg. Eerder was hij namelijk bewonerslid in de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) voor de Leidse Regio/Duin-Bollenstreek.  In de ORS wacht de zware taak voor de bewonersleden om de overeengekomen selectieve ontwikkeling van de luchthaven te bewaken.

De 10 clustervertegenwoordigers van de Omgevingsraad Schiphol hebben op 15 januari jl. uit hun midden 3 leden voor het College van Advies gekozen. Dit zijn Matt Poelmans, Klaas Bijlsma en Eef Haverkort. De heer Poelmans is woonachtig in Oegstgeest en is afgevaardigd door cluster Kaagbaan. Voorafgaand aan deze verkiezing had het kiescollege van deze cluster unaniem ingestemd met een rolwisseling waarbij hij de functie van clustervertegenwoordiger overneemt van de eerder gekozen Rob Loekenbach, die nu zijn plaatsvervanger wordt.

Het College van Advies is een adviesorgaan voor de bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het vormt samen met het Regioforum de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Sinds 1 januari 2015 is de ORS het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en branche organisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de huidige Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Dat bewaking van het in 2008 gesloten Aldersakkoord niet eenvoudig is, blijkt uit de actuele discussie over de door Schiphol gewenste versoepeling van de normen voor het baangebruik. Daardoor komt de beloofde hinderbeperking in gevaar. Speerpunten zijn dan ook het handhaven van het maximum aantal starts en landingen, minder nachtvluchten, meten van lokale hinder, moderne achterbanraadpleging en het voorkomen van een tweede Kaagbaan.

Matt Poelmans, die kandidaat voor de ORS werd gesteld door Oegstgeest Zonder Vlieghinder (OZV), is overigens niet de enige Oegstgeestenaar in de ORS. Wethouder Jos Roeffen uit Oegstgeest was al eerder gekozen als lid van de bestuurdersgeleding. Voor alle duidelijkheid: beiden behartigen daar niet de belangen van hun eigen woongemeente, maar Roeffen die van alle kleine gemeenten in het buitengebied van de hele Schipholregio, en Poelmans die van alle bewoners rond de Kaagbaan. Om die reden legt Matt Poelmans zijn voorzitterschap van de lokale bewonersvereniging OZV neer per 29 januari 2015, de datum van installatie ORS.

 

Voor meer informatie over de ORS, zie www.omgevingsraad.nl