Ontwikkelingen Schiphol / Schiphol Development

Zie voor actuele ontwikkelingen over burgerparticipatie Schiphol /Check current developments about citizen engagement in Amsterdam Schiphol Airport:

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

ORS-Bewonersdelegatie

 

Posted in ORS