Overheid weer een stukje toegankelijker

Steeds meer gemeenten leveren hun burgers digitale diensten. Ongewild hebben ze daarmee de toegankelijkheid van hun website in gevaar gebracht. Wat is namelijk het geval? Overheden die elektronische diensten aanbieden maken gebruik van DigiD. Deze voor alle overheden ontwikkelde elektronisch inlogmethode voldoet helaas nog niet aan de normen van het Waarmerk Drempelvrij .Daardoor zijn de afgelopen tijd veel gemeentelijke websites afgekeurd.

Hoewel eraan gewerkt wordt om DigiD te laten voldoen aan de Webrichtlijnen (en daarmee aan het Waarmerk drempelvrij.nl), gaat dat nog een tijd duren. De planning daarvoor is 31 oktober 2010. Al die tijd kunnen gemeenten niet voldoen aan de internationaal erkende minimumeisen voor toegankelijkheid. Daarom heeft Stichting Waarmerk drempelvrij.nl er bij de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op aangedrongen DigiD met voorrang aan te passen aan de vereisten van het waarmerk. Dat gaat nu een jaar eerder gebeuren, per 1 oktober 2009. Gelukkig lopen gemeenten vanaf dat moment niet langer het risico dat hun website wordt afgekeurd en voor burgers is de overheid weer een stukje toegankelijker geworden.