“Stop illegale groei Schiphol”

Bewonersorganisaties zijn de zoals zij dat noemen ’illegale groei van Schiphol’ zat. Het aantal nachtvluchten dreigt volgend jaar zelfs over de wettelijke grenzen te gaan

Door Frans van den Berg / Leidsch Dagblad , 16 oktober 2016

De bewoners en de luchtvaartsector hebben al een hoog opgelopen conflict over de nachtvluchten. Die zouden tijdelijk worden verlaagd naar 29.000 vluchten per jaar, maar Schiphol houdt nu vast aan de oude grens van 32.000 nachtvluchten. Staatssecretaris Dijksma is gevraagd hierover de knoop door te hakken, maar in de tussentijd heeft Schiphol al de slots voor de zomerperiode beschikbaar gesteld.

Dat zijn 23.219 starts en landingen. Maar die komen wel bovenop de al afgegeven 10.735 winterslots. Dat zijn bij elkaar 33.954 slots. Schiphol houdt er rekening mee dat niet alle gevraagde vluchten daadwerkelijk worden uitgevoerd.

„Maar wanneer dat wel het geval is, dan wordt ook nog eens de wettelijke grens overschreden. Je ziet ook hier weer dat Schiphol goochelt met de cijfers en gewoon doorgaat. Dat is voor ons niet langer acceptabel”, laat bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans weten.

Grens is heilig

Voor het hele gebruiksjaar (winter en zomer) worden in totaal 498.740 slots uitgegeven en dat is dichtbij de kritische grens van 500.000 vluchten. Die grens mag tot en met 2020 niet worden overschreden. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaf vorige week aan dat die grens niet heilig is, mits met de bewoners een akkoord kan worden gesloten. ,,Maar wij houden gewoon vast aan de afspraak van het Aldersakkoord. Pas na 2020 is groei mogelijk en dan nog alleen wanneer de geluidsoverlast afneemt.”

Gesprekken over de periode na 2020 zijn voorlopig opgeschort. Eerst moet de Milieu Effect Rapportage nog worden besproken en ligt er het conflict over de nachtvluchten.

„De Kaagbaan en de Polderbaan zijn de preferente banen geworden omdat onder die banen de minste mensen wonen. Maar die krijgen wel meer toestellen over hun huizen en in de nacht mag alleen van deze banen gebruik worden gemaakt. Om die overlast enigszins te beperken is de grens van 32.000 vluchten vastgesteld in combinatie met meer glijvluchten. Die stillere landingen zouden er ook in de avond komen, maar dat lukte niet en daarom werd de grens verlaagd naar 29.000 vluchten. Die afspraak heeft Schiphol eenzijdig opgezegd, omdat er wel meer stillere landingen zijn. Maar dat is onzin. Dat zijn landingen overdag en ook op andere banen. Daar hebben bewoners onder de Polderbaan en Kaagbaan niets aan.”

Kamervragen

De Tweede Kamerleden Monasch (PvdA) en Van Helvert (CDA) hebben in schriftelijke vragen al om opheldering gevraagd. Zij willen weten of en hoe de staatssecretaris gaat ingrijpen om te zorgen dat de afspraken worden nagekomen.

Schiphol geeft toe dat in 2015 zelfs 32.300 nachtvluchten zijn uitgevoerd. ,,Om het aantal verder terug te dringen vervallen series die niet meer of onvoldoende worden gebruikt. Die slots worden niet meer opnieuw uitgegeven. Voor het eerst is aan de slot coördinator een target van 32.000 vluchten meegegeven. Dit draagt bij aan de inschatting dat we komend jaar op ongeveer 31.700 nachtvluchten komen.’’

De meeste nachtvluchten worden uitgevoerd in de late avond en vroege ochtend. De vroege ochtend is tussen 6 en 7 uur. Dat is het moment dat veel KLM-vluchten binnenkomen. Maar uit eigen cijfers van de bewonersgroep Oegstgeest, blijkt dat ook steeds meer vakantievluchten in de zomer later binnen komen en zeer vroeg vertrekken. ,,De werkelijke nachtrust is dus maar heel kort, tussen de twee en vier uur.’’