Tweet in 140 woorden

Crisiscommunicatie of Communicatiecrisis

Dat de kwaliteit van publieke dienstverlening niet alleen afhangt van het product zelf, maar ook van informatievoorziening erover is niets nieuws. Onlangs zagen we dat bij de spoorwegen, en nu weer bij de rampenbestrijding. Zo schoot de informatie over de Moerdijk-brand schromelijk te kort. Belanghebbenden waren aangewezen op de oude media, die er bij gebrek aan echte informatie driftig op los speculeerden. De website www.crisis.nl was onbereikbaar, een nietszeggende burgemeester suggereerde dat dat kwam doordat het zo druk was! De overheid was bovendien volstrekt afwezig op sociale media.
Hoe anders in Australie, waar burgers bij rampen online actuele informatie van de overheid ontvangen via Facebook en Twitter. Nu zijn de rampen (bosbranden en overstromingen) daar wel wat erger, maar Nederland kan een voorbeeld nemen aan slim gebruik van sociale media. Zo niet dan is de volgende ramp de communicatiecrisis zelf.