Verkeersplein in de lucht

Ooit gaf de Leidse schrijver Maarten Biesheuvel een van zijn absurde verhalen de titel mee “Brommer op zee”. Als hij nu nog eens een merkwaardig verschijnsel zou willen beschrijven zou hij dat verhaal kunnen noemen “Verkeersplein in de lucht”. Wat is namelijk het geval?

Wie de verkeersgegevens over Schiphol bekijkt , ziet een enorme concentratie van vliegtuigbewegingen boven de Leidse regio. Alle toestellen die moeten landen op de Kaagbaan worden zo’n 25 km van de luchthaven bij elkaar gebracht. Om zoveel mogelijk vliegtuigen te kunnen afhandelen, worden toestellen vanuit alle windrichtingen in elkaar geweven. Dat “ritsen” boven dikbevolkt gebied betekent dat die vliegtuigen voordurend gas moeten geven en weer afremmen om vanuit verschillende richtingen in te voegen en op de juiste hoogte te blijven. Op die manier kan de verkeersleiding wel 40 vliegtuigen per uur afhandelen. Dat veroorzaakt echter wel veel meer lawaai dan wanneer een vliegtuig in een rechte lijn continu daalt. De extra overlast is dus het gevolg van overbelasting.

Toch heeft Schiphol statistisch berekend dat geluidshinder helemaal niet bestaat: de Leidse regio valt namelijk buiten de zogeheten geluidscontour. De burgers weten wel beter. Zij zijn enkele jaren geleden zelf begonnen met het feitelijk meten van geluid. Daaruit bleek dat er wel degelijk veel hinder is. Helaas wordt er weinig met die informatie gedaan.

Omdat de Leidse regio zogenaamd geen overlast zou hebben, mogen deze gemeenten namelijk niet volwaardig meedoen in het overleg over de toekomst van de luchthaven. Dat vindt plaats aan de zogenaamde Alderstafel, en daar hebben de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam de Leidse regio liever niet bij. Naar verluidt heeft Noord-Holland als argument dat je natuurlijk niet met de kalkoen aan tafel moet zitten. Als het aan de voorstanders van groei ligt, weten we wie het “slacht”offer is!

Een grote groep Oegstgeestenaren vindt dat hun bestuurders zich laten afschepen. Het Oegstgeester Burgerinitiatief Schiphol wil dat de gemeente samen met de provincie Zuid-Holland en andere belanghebbenden zorgt dat in het overleg over Schiphol een betere afweging plaatsvindt tussen economische belangen en milieuwaarden.

De komende tijd wordt er gesproken over andere aanvliegroutes en manieren om de geluidoverlast te spreiden. Laten onze vertegenwoordigers zich sterk maken voor een oplossing waarbij het verzamelen niet pal boven de hoofden van de inwoners gebeurt, maar op een plek waar niemand last van heeft. Dan kan dat volgende verhaal van Biesheuvel heten “Verkeersplein boven zee”.