Openbare discussie over ontwikkeling Schiphol

Het Oegstgeester burgerinitiatief Genoeg Vluchten is erin geslaagd het probleem van de geluidsoverlast op de lokale politieke agenda te krijgen en te houden. Zo heeft gemeenteraad van Oegstgeest onlangs besloten de geplande bezuinigingen op CROS en Geluidsnet te schrappen, zodat de belangenbehartiging in stand blijft. Verschillende politieke partijen besteden aandacht aan deze kwestie in hun verkiezingsprogramma’s 2014-2018.

Hoewel er landelijk resultaten zijn geboekt met het beteugelen van de ontwikkeling van Schiphol, valt de hinderbeperking die onze regio was beloofd tegen. Daar komt bij de dreiging van een tweede Kaagbaan, waardoor het vliegverkeer boven onze regio in de toekomst zal toenemen. Het probleem is dus nog niet van de baan!

Volgend jaar wordt er een nieuwe Omgevingsraad Schiphol ingesteld, die in de plaats komt van huidige twee adviesorganen: de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) en de Alderstafel. Die ORS krijgt een gekozen zelfstandige bewonersdelegatie. Om het Oegstgeester belang goed te behartigen, gaat het uit het burgerinitiatief voortgekomen Platform OZZV de samenwerking met de andere bewonersorganisaties in de Leidse Regio & de Duin- en Bollenstreek intensiveren.

Op 14 november 2013 vond er in de raadzaal van het gemeentehuis een presentatie plaats over invoering van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel (NHHS) en de oprichting van de Omgevingsraad Schiphol (ORS).

Presentatie Matt Poelmans, CROS-bewonersvertgegenwoordiger

Verdere informatie op OZZV