Bewonersvertegenwoordiger in Schipholoverleg

Sinds vorige maand ben ik bewonersvertegenwoordiger namens Oegstgeest in het Schipholoverleg CROS, als opvolger van Frank Wilod Versprille. Eerder heb ik mij ingezet voor beperking van vliegtuigoverlast, als gemeenteraadslid en als statenlid voor D66. Ook ben ik betrokken geweest bij de meetinstelling Geluidsnet, het Oegstgeester Burgerinitiatief Schiphol en het burgernetwerk OegstgeestZietZeVliegen. Als CROS-lid wil ik mij met name inzetten voor merkbare hinderbeperking en voor betere communicatie met inwoners.

Leidse regio verdwenen van de kaart?

De afgelopen jaren is veel overleg gevoerd om de groeikansen voor Schiphol en de hinderbeperking voor omwonenden met elkaar te verenigen. Die belangenafweging om tot een duurzame ontwikkeling te komen heeft geleid tot een pakket van maatregelen dat de komende jaren wordt uitgeprobeerd met het huidige banenstelsel.

Het kenmerk van dit pakket is “spreiding van ellende”. Om het binnengebied (directe omgeving van de luchthaven) te ontlasten, wordt de hinder verplaatst naar het buitengebied. Dit onderscheid, dat toch al kwestieus was, vervalt daarmee geheel.

Voor de regio Leiden is de Kaagbaan van belang, met name voor landingen. Zonder in technische details verzeild te raken, komt het erop neer dat er minder meer vliegverkeer boven deze regio komt dan anders het geval zou zijn geweest, en dat de groei van het aantal vliegtuigen wordt gecompenseerd door minder geluidsoverlast.

Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren hangt af van allerlei omstandigheden. Zo is een van de hinderbeperkende maatregelen de zogeheten Continuous Descent Approach (CDA-methode, What’s in a name!). Dat is het van grote afstand in rechte lijn aanvliegen tijdens de landing, waardoor er minder “afgeremd” hoeft te worden (met minder geluidshinder als gevolg). Voorlopig kan dit echter nog maar een deel van de tijd. Ook betekent het daarvoor benodigde “ritsen in de lucht” dat er veel meer bochten worden gemaakt. De radartrack van 15 juni 2010 illustreert dit overduidelijk. Ten slotte blijkt door de sluiting van vliegveld Valkenburg de hoogte waarop vliegtuigen boven de Leidse regio (mogen) vliegen verlaagd te zijn van ca. 1800 naar 600 meter. Weg voordeel!

Omdat hoogte bepalender is dan het aantal vliegtuigen, gaan de bewonersvertegenwoordigers uit de Leidse regio zich op korte termijn sterk maken voor controle daarop. Dat geldt ook voor de vraag of de andere voorgenomen maatregelen de beoogde effecten hebben. Het is immers omineus dat op de kaart met Hinderbeperkende maatregelen de Leidse regio van de kaart is verdwenen, namelijk is “verstopt” onder de Legenda. Op oude kaarten gebeurde dat ook met niet belangrijke gebieden (open zee, terra incognita)!

Verschenen op OZZV