De burger in het het verkiezings-programma voor de komende gemeenteraadsperiode

Het ABC van de modere overheid: Altijd de Burger Centraal
Veel gemeenten zijn erop gericht de burger centraal te stellen. Ze kunnen dus ook van elkaar leren. Enkele tips voor onderwerpen die in het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode 2010-2014 niet mogen ontbreken.

A. Voer de BurgerServiceCode in. Dat zijn de tien geboden voor de moderne overheid vanuit het perspectief van de mondige burger. Ze gaan niet alleen over dienstverlening, maar ook over informatievoorziening en participatie. Als uw gemeenteraad die vaststelt, is er een kader voor beleid en weet de burger wat hij kan verwachten.

B. Zorg dat er Kwaliteitshandvesten tot stand komen. Deze bevatten servicenormen waarmee de gemeente op een transparante manier beloften doet over de kwaliteit van dienstverlening. Die servicenormen worden gecommuniceerd naar burgers en bedrijven. Doordat die weten waarop ze mogen rekenen, bouwt de gemeente een externe prikkel in tot goed presteren. Het college van B&W is de aangewezen instantie om de invoering stimuleren. Al 130 gemeenten gingen voor.

C. Laat regelmatig Burgertevredenheid meten, niet alleen over de levering van producten en diensten, maar ook over de oplossing van problemen van burgers. Suggesties daarvoor zijn te vinden in Burgertevredenheidsonderzoek naar naar levensgebeurtenissen. Vraag de gemeentesecretaris de samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en met andere organisaties te richten op dit perspectief.

D. Stimuleer burgerbetrokkenheid met behulp van eParticipatie instrumenten. In het kader van dualisering heeft de gemeenteraad (griffier) hier zelf het voortouw. Er gebeurt van alles onder de noemer Web 2.0. Initiatieven waarbij jouw gemeente kan aansluiten zijn o.a. Petities.nl waarmee iemand digitaal een petitie kan starten of ondertekenen en WatStemtMijnRaad wat het stemgedrag van raadsleden inzichtelijk maakt.

E. Dring erop aan dat in het Burgerjaarverslag staat wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan aan verbetering van dienstverlening en versterking van burgerparticipatie. Daarmee is de cirkel rond: de gemeenteraad kan elk jaar vaststellen hoe de voortgang is bij acties om de burger centraal te stellen.

Het zou mooi zijn als jouw gemeente al deze punten oppakt. Dan krijgt de publieke dienstverlening een echte kwaliteitsimpuls. Maar elk afzonderlijk punt is al de moeite waard.
Meer informatie over deze een andere mogelijkheden is te vinden op www.burgerlink.nl
Burgerlink is een programma van het ministerie van BZK om overheden te helpen hun presteren te verbeteren met inschakeling van burgers.
Raadpleeg voor meer ideeën over moderne overheid het boek Ambtenaar 2.0 (had net zo goed Raadslid 2.0 kunnen heten). Alle burgemeesters hebben onlangs het boek toegestuurd gekregen. Je kunt het zelf downloaden. Wie een echt boek wil hebben, kan het gratis aanvragen via info@burgerlink.nl