Tweet in 140 woorden

Vrijheid zonder Verantwoordelijkheid (3 oktober 2010)
De drie architecten van het kabinet denken goede zaken te hebben gedaan. Ieder voor zich heeft gelijk: VVD levert de premier, CDA blijft aan de macht, PVV krijgt grote invloed. Knap resultaat voor alle onderhandelaars? MR dreigt als premier JPB achterna gaan. MV heeft zijn partij gespleten. Alleen GW wint, hij doet mee als het hem uitkomt. Wat je noemt: Vrijheid zonder Verantwoordelijkheid!
Mogen we ons land dit aandoen, om met EHB te spreken? Nee, want de prijs is te hoog. We zetten een onomkeerbare stap als discrimineren wordt toegestaan. MR en MV kunnen hun verantwoordelijkheid niet ontlopen voor de vrijheid die ze GW gunnen. Het wrange is dat het ook niet hoeft. De drie hebben zichzelf wijsgemaakt dat er geen alternatief is. Die vrijheid is er wel degelijk, je moet het alleen willen!