Vervroegen Nachtprocedures Schiphol

Dit is een hinderbeperkende maatregel uit het Aldersakkoord van 2008. Meer precies is het een onderdeel uit het zogeheten CDA-alternatieven pakket dat is overeengekomen in november 2012 toen de oorspronkelijke maatregel (stille glijvluchtlandingen vanaf 20.30 uur) niet uitvoerbaar bleek.

De maatregel houdt in dat nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures een half uur eerder in de avond (vanaf 22.30 uur) worden toegepast, indien het actuele verkeersaanbod en andere operationele omstandigheden dat toelaten. Dat heeft een gunstig effect op de hinderbeleving. Het vliegverkeer wordt namelijk via vaste routes afgehandeld en nadert op grotere hoogte en waar mogelijk via een glijvluchtlandingen (CDAs).

Op basis van een evaluatie na een experimenteerperiode adviseert de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan staatssecretaris Mansveld om deze maatregel definitief in te voeren. Bij de vaststelling van dit advies hebben de bewoners hun twijfel uitgesproken of er inderdaad sprake is van een gunstig effect op de omgeving.

Ten eerste gebeurt het alleen indien indien de baancapaciteit het toelaat. Tijdens het experiment is gebleken dat dat slechts 20 minuten het geval is (tussen 22.40 en 23.00 uur). Ten tweede vermeldt het evaluatierapport dat bij toename van het aantal vliegtuigen de kans groot is dat de feitelijke toepassing uiteindelijk verschuift naar het reguliere begin van de nacht (23.00 uur). Ten derde is de berekening van het gunstige effect gedaan door op de handhavingspunten te bepalen welke hindervermindering in Lden plaatsvindt. Deze blijkt marginaal. Samengevat is de structurele bijdrage aan de overeengekomen hinderbeperking (geraamd op 600 minder ernstig gehinderden) onduidelijk en onzeker. Om die reden hebben de bewonersvertegenwoordigers bij de vaststelling van het advies ervoor gepleit om deze effecten het komende halfjaar nader te onderzoeken.

Ten slotte komt deze maatregel neer op een verlegging van vliegpaden, wat voor bepaalde bewoners nadelig kan uitpakken. Hoewel er in het algemeen hoger wordt aangevlogen, neemt het aantal vliegtuigen boven de vaste naderingsroute toe ten opzichte van de dagprocedure. Daarom willen de bewoners tijdens het nader onderzoek het effect op de lokale hinder in kaart laten brengen via metingen van (de wijziging in) het geluidsniveau onder de vaste naderingsroute (hoeveel vliegtuigen, welke vlieghoogte, welke geluidsbelasting).

Matt Poelmans, ORS-clustervertegenwoordiger Kaagbaan