Voorwoord herdruk Ambtenaar 2.0

Beste lezer, beste Burger 2.0,

Ruim tien jaar geleden startte het eerste programma op het gebied van wat later de e-overheid is gaan heten. Overheidsloket 2000 had als motto: “Denken en werken vanuit de burger”. Sindsdien noemt ieder veranderingsproject zich “burgergericht”. Tegelijk bewijst de afgelopen periode dat dit niet eenvoudig is. Behalve dat het een mentaliteitsverandering veronderstelt, zijn er ook methoden nodig om dat in praktijk te brengen.

En daar gaat Web 2.0 ons helpen. Zoals dit boek aantoont, zijn er inmiddels vele initiatieven en toepassingen voor de nieuwe relatie tussen burger en overheid. Burgerlink is een stimuleringsprogramma dat overheden helpt hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van burgers (en bedrijven). Het richt zich op drie speerpunten: bevorderen van servicekwaliteit, meten van klanttevredenheid en vergroten van burgerbetrokkenheid. Bij al deze sperpunten kan eParticipatie helpen.

Burgerlink richt zich daarbij op projecten waar de burger iets mee opschiet. Het gaat om het doorontwikkelen en opschalen van kansrijke instrumenten. Kijk op http://www.burgerlink.nl/voor meer info. Het gaat erom deze en andere initiatieven in te bedden in de bestaande procedures van de overheid, en die werkwijzen al doende echt burgergericht te maken.

Dat is ook de echte uitdaging. Iedere ambtenaar is eigenlijk ook burger. Het moet dus niet zo moeilijk zijn om in de huid van de burger te kruipen. Burger 2.0 te zijn is de beste manier om Ambtenaar 2.0 te worden.

Matt Poelmans
directeur Burgerlink