Eerste Oegstgeester Burgerinitiatief

Zes jaar nadat op voorstel van Progressief Oegstgeest het lokale Burgerinitiatief is ingevoerd, hebben Oegstgeestenaren voor het eerst gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om een onderwerp op de raadsagenda te plaatsen. De ondertekenaars vragen de gemeente zich meer in te spannen voor vermindering van de overlast door Schiphol. De gemeente moet zich met name verzetten tegen de tweede Kaagbaan en tegen verruiming van het aantal vluchten, en strenger controleren op naleving van de vlieghoogte boven Oegstgeest. Dit burgerinitiatief werd behandeld tijdens de raadsvergadering van 29 januari jl.

Zijn toelichting gebruikte initiatiefnemer Edwin van Rooijen voor een lesje lobbyen, niet verwonderlijk met zijn achtergrond als politicoloog. Hij stelde samengevat dat burgers vastlopen in de instituties en dat overheden gezamenlijk en ook harder moeten optreden. Alleen dan ben je partij tegen het oppermachtige Schiphol.

De reactie van de meeste raadsfracties was onthullend. De VVD vroeg of de initiatiefnemers vonden dat de gemeente te weinig deed. Nou, daar was het die burgers juist om te doen! Verrassend genoeg was die partij wel van mening niet alleen geluid een probleem is, maar ook fijnstof. LO bevestigde met het verhaal over een mislukt bezoek aan Schiphol dat de luchthaven een kleine gemeente als Oegstgeest niet ziet staan en pleitte voor meer informatie aan burgers. Wel mager voor een partij die leefbaarheid in het vaandel voert. Het CDA viel het collegestandpunt bij dat er al veel wordt gedaan en dat dit beter moet worden uitgelegd. Alleen PrO had het – volgens de initiatiefnemer – begrepen, want die partij vond dat er meer druk moest worden uitgeoefend.

Ook de aanwezige burgervertegenwoordigers in het overlegcircuit bevestigden het beeld dat ze geen partij zijn. De burgervertegenwoordiger in de CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol) betitelde zichzelf zelfs als “excuustruus”. Die CROS moet unaniem adviseren, maar door de brede samenstelling lukt dat uiteraard niet. Vandaar dat er buiten het stelsel om (de zogeheten Alderstafel) een compromis is gebakken. Dat maakt geen keuzes en probeert alle belangen te verenigen, wat natuurlijk niet werkt.

Het College van B&W had met zijn reactie het burgerinitiatief eigenlijk al onschadelijk gemaakt, namelijk door er waardering voor uit te spreken en er een stimulans in te zien op de ingeslagen weg door te gaan. De raad nam vervolgens het voorstel over er nog een informatieavond tegenaan te gooien om het allemaal nog eens uit te leggen.

De gemeenteraad praatte ruim een uur over het burgerinitiatief. De publieke tribune hoorde het allemaal aan. Helaas kwam het echte probleem niet aan de orde: burgers ervaren een aanslag op hun woongenot en voelen zich machteloos daar iets tegen te doen. Uit de metingen van Geluidsnet blijkt dat de overlast aanzienlijk is en die zal door de groei van het luchtverkeer alleen maar toenemen. Door de reactie van het college om het gevoerde beleid voort te zetten (niet eens: te intensiveren) is een kans gemist om de burgers te overtuigen dat het de gemeente menens is. Maar na de informatieavond volgt nog een nieuwe ronde, en dan zal blijken of de gemeenteraad echt een vuist wil maken voor haar inwoners.

Inwoner MP