Ontdek je webstek: Ambtenaar 2.0

Er wordt al jaren hard gewerkt aan modernisering van de overheid met inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Sommigen vinden dat het niet vlug genoeg gaat. Anderen weten dat verandering tijd kost.

Maar er zit een versnelling aan te komen, om twee redenen. In de eerste plaats zijn belangrijke fundamenten voor die nieuwe e-overheid gelegd: websites, digitale handtekening, elektronische dossiers, snelle netwerken enzovoort. In de tweede plaats veranderen de sociale communicatiepatronen in de samenleving in hoog tempo. Onder de noemer Web 2.0 maken steeds meer mensen gebruik van weblogs, virtuele werelden en sociale netwerken. Ook bij de overheid ontkomt men niet daaraan.

Iedereen weet dat het bij veranderingen niet gaat om de techniek, maar om de mensen. Bij de overheid moet de doorbraak komen van ambtenaren die bestaande werk- en denkpatronen durven te doorbreken. Gelukkig is er het netwerk Ambtenaar 2.0, waar onder het motto Practice what you preach gelijkgezinden actief zijn. Zij maken gebruik van de nieuwe instrumenten om ontschotting en samenwerking in praktijk te brengen en praktiseren daarmee Overheid 2.0. Wie wil weten hoe je een Wiki in praktijk brengt om een WMO-loket te ontwikkelen, kan er terecht.

Net zoals voor het gebruik van Twitter bij snelle communicatie. En hoe kan een manager sturen in een organisatie die zich meer en meer horizontaal ontwikkelt? Op Ambtenaar 2.0 vind je uitleg over zowel de vergankelijke hypes als de blijvend kansrijke innovaties. Een ideale plek om inspiratie op te doen en ervaringen te delen.

Indachtig het multichannelprincipe van de BurgerServiceCode verloopt niet alles alleen maar digitaal. De deelnemers komen ook regelmatig bij elkaar op de ouderwetse koffie. En alle goede ideeën en voorbeelden staan ook in het boek Ambtenaar 2.0 dat je kunt downloaden maar natuurlijk ook gewoon bestellen.

Ambtenaar 2.0 bruist van de ideeën om Overheid 2.0 gestalte te geven. Het toont aan dat er een nieuwe generatie aantreedt die creativiteit niet wil benutten om jongeren met verleidelijk gekleurde mixdrankjes aan de alcohol te krijgen, maar die in de functie van ambtenaar het als uitdaging ziet om op eigentijdse manier de publieke zaak te dienen en maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Overheid 2.0 maakt mogelijk wat je lief is.

(verschenen in Overheidmanagement)