Hoogste tijd voor een Burgervisie 2.0

De Nederlandse overheid is 15 jaar bezig met verbetering van het openbaar bestuur. Daarbij zijn successen behaald, maar hebben zich ook de nodige mislukkingen voorgedaan. Aan het aantal plannen voor de overheid kan het niet gelegen hebben. Wel dat die onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Een blauwdruk voor de e-overheid zit er echter niet in. […]

Governance in tijden van ICT

We zijn het bijna vergeten, maar er is een tijd geweest dat het woord bureaucratie een gunstige bijklank had. Toen autocratie nog heel gewoon was, bepaalde de willekeur van de vorst hoe bestuur en samenleving functioneerden. In reactie daarop ontstond de behoefte aan voorspelbaarheid. Het Weberiaanse concept van openbaar bestuur legt daarom de nadruk op […]

Compacte rijksdienst: goedkoper maar ook beter?

Onlangs presenteerde het kabinet zijn plannen voor een compacte rijksdienst, als eerste stap op weg naar een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Die ambitie vraagt om een brede herorientatie op functioneren en presteren van de overheid, vindt het kabinet zelf, en raakt alle overheidslagen (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen). Het uitvoeringsprogramma voor de rijksdienst kent […]

An inconvenient e-Truth

Recent surveys by the Dutch CFES (Centre for e-Government Studies) about progress in e-government show a wide gap between the availability and the actual use of e-services. Even though the number of e-services increases over time and broadband penetration grows, take up does not accordingly. There remains an unused potential of about 50%. International comparisons […]

Een (on)gemakkelijke Waarheid 2.0

Overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun eigen dienstverlening, maar samen zijn ze dat voor het geheel. Burgerlink helpt overheden op innovatieve wijze hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van burgers. De verbindende schakel is de BurgerServiceCode, die de verbetering van de overheid vanuit het burgerperspectief verwoordt. De Nederlander heeft […]