Openbare discussie over ontwikkeling Schiphol

Het Oegstgeester burgerinitiatief Genoeg Vluchten is erin geslaagd het probleem van de geluidsoverlast op de lokale politieke agenda te krijgen en te houden. Zo heeft gemeenteraad van Oegstgeest onlangs besloten de geplande bezuinigingen op CROS en Geluidsnet te schrappen, zodat de belangenbehartiging in stand blijft. Verschillende politieke partijen besteden aandacht aan deze kwestie in hun verkiezingsprogramma’s 2014-2018. […]

UNECE Seminar Innovation in the Public Sector, Minsk, 26 November

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPЕ  &  STATE COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF BELARUS SEMINAR “Innovations in the public sector” 26 November 2013 1 Akademicheskaya str., Minsk, Institute of History, Conference hall, floor 4 Научно-практический семинар «Инновации в государственном секторе» (г. Минск, 26 ноября 2013 г.)    

Events & Blogs Q3 – Q4, 2013

CROS (Digitaal Regio Forum), Hoofddorp, 1 juli CROS-Bewonersvooroverleg, Hoofddorp, 2 juli CROS (Informatievoorziening Bewoners Aanspreekpunt Schiphol), Hoofddorp, 3 juli SWD-bestuur, Utrecht, 16 juli SWD / BZK (Vergelijking Toepassingskader WR), Den Haag, 18 juli UNDESA Expertmeeting on eParticipation, Geneva, July 24-26 CROS (Omgevingsraad Schiphol), Hoofddorp, 7 augustus SWD / BZK (Vergelijking Toepassingskader WR), Den Haag, 8 […]

Laatste kans voor een burgergerichte overheid

Er gaapt een gat tussen ambitie en realisatie van de e-Overheid. Om dat te overbruggen is tweeërlei samenwerking nodig: binnen de overheid, en tussen overheid & burger. Gebeurt dat niet, dan is een burgergerichte overheid gedoemd te mislukken. Dat valt af te leiden uit drie onlangs verschenen publicaties over digitale overheidsdienstverlening. Een gemeenschappelijke Burgervisie 2.0 […]

Alle verandering is moeilijk

Een bekende volkswijsheid zegt: “Niets veranderlijker dan de mens”. Toch zijn de meeste mensen gehecht aan het bestaande. Daarom is veranderen ook zo moeilijk. Dat blijkt heel sterk bij organisatie- en mentaliteitsverandering. Gewoonlijk verloopt een veranderingsproces in vier stappen: Weten – Willen – Kunnen – Doen. Eerst moet men ontdekken dat er een probleem is. […]

“Versoepelen Webrichtlijnen is het probleem wegdefiniëren”

Freek Blankena 27 mrt 2013 Er moet niet minder maar juist méér druk komen op naleving van de webrichtlijnen door overheidsorganisaties. Dat stellen organisaties van mensen met een handicap en de Stichting Waarmerk drempelvrij. Versoepeling zonder toetsing De organisaties roeren zich naar aanleiding van het naderende Kameroverleg (op 3 april) over minister Plasterks besluit ‘pragmatischer’ […]

Events & Blogs Q1 – Q2 2013

Bestuur SWD, Utrecht, 8 januari Chairman’s Debate ISOC, Amsterdam, 10 januari CROS-ORS, Hoofddorp, 22 januari Panel iBestuur congres, Den Bosch, 24 januari CROS-ORS, Hoofddorp, 4 februari Bestuur SWD, Utrecht, 25 februari Raad van Anders Microsoft, Schiphol, 4 maart Overleg SWD-BZK, Den Haag, 12 maart Operatie NUP congres, Utrecht, 13 maart Bestuur SWD, Utrecht, 18 maart Raad […]