Pretvluchten Schiphol schaden economie

Zet liever in op intercontinentale vluchten met grote toestellen, betogen Matt Poelmans en Hans Buurma. Dan kan Schiphol groeien in passagiersaantal zonder toename van vliegbewegingen. Schiphol loopt snel vol met prijsvechters die hun groei aanjagen met ultragoedkope tickets. Het bewijs hangt op straat: vliegen naar Londen voor 1 euro. Zo gaat Schiphol op een plofkip lijken. Schiphol moet juist internationale bereikbaarheid aan zakelijk en maatschappelijk Nederland bieden, via een fijnmazig netwerk van verbindingen met economische centra in de wereld. Al die pretvluchten zitten dat netwerk steeds meer in de weg. KLM-ceo Pieter Elbers pleit er daarom maar voor het volumeplafond van 500.000 vliegbewegingen te verhogen (AD, 11 januari). Maar zo’n maatregel is in flagrante strijd met de afspraken tussen luchtvaartsector, bewoners en overheid. Te veel luchtverkeer is slecht voor leefomgeving en klimaat. Voor de gewenste bereikbaarheid is het ook niet nodig. Schiphol kan veel selectiever benut worden. Miljoenen passagiers extra Nu het nog kan moet het kabinet snel de resterende capaciteit op Schiphol voor het netwerk van internationale verbindingen laten reserveren, ten behoeve van zakelijk Nederland. Ook moet de afgesproken verplaatsing van pretvluchten naar Airport Lelystad eindelijk doorgezet worden. Door deze maatregelen krijgt Schiphol extra ruimte voor miljoenen passagiers en meer intercontinentale bestemmingen, waarvoor grotere vliegtuigen worden ingezet. Dan kan het netwerk (in 2015 circa 50 miljoen passagiers) zonder toename van luchtverkeer boven het volumeplafond tot 75 miljoen passagiers doorgroeien. Aldus een onderzoek op toekomstluchtvaart.nl. Zo’n vast volumeplafond is op Schiphol hard nodig vanwege de klimaatimpact van het bepaald niet duurzame luchtverkeer. De in de VN-organisatie ICAO afgesproken compensatie van CO2-uitstoot levert namelijk geen enkele reductie op. Biokerosine wordt...

“Stop illegale groei Schiphol”

Bewonersorganisaties zijn de zoals zij dat noemen ’illegale groei van Schiphol’ zat. Het aantal nachtvluchten dreigt volgend jaar zelfs over de wettelijke grenzen te gaan Door Frans van den Berg / Leidsch Dagblad , 16 oktober 2016 De bewoners en de luchtvaartsector hebben al een hoog opgelopen conflict over de nachtvluchten. Die zouden tijdelijk worden verlaagd naar 29.000 vluchten per jaar, maar Schiphol houdt nu vast aan de oude grens van 32.000 nachtvluchten. Staatssecretaris Dijksma is gevraagd hierover de knoop door te hakken, maar in de tussentijd heeft Schiphol al de slots voor de zomerperiode beschikbaar gesteld. Dat zijn 23.219 starts en landingen. Maar die komen wel bovenop de al afgegeven 10.735 winterslots. Dat zijn bij elkaar 33.954 slots. Schiphol houdt er rekening mee dat niet alle gevraagde vluchten daadwerkelijk worden uitgevoerd. „Maar wanneer dat wel het geval is, dan wordt ook nog eens de wettelijke grens overschreden. Je ziet ook hier weer dat Schiphol goochelt met de cijfers en gewoon doorgaat. Dat is voor ons niet langer acceptabel”, laat bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans weten. Grens is heilig Voor het hele gebruiksjaar (winter en zomer) worden in totaal 498.740 slots uitgegeven en dat is dichtbij de kritische grens van 500.000 vluchten. Die grens mag tot en met 2020 niet worden overschreden. Staatssecretaris Sharon Dijksma gaf vorige week aan dat die grens niet heilig is, mits met de bewoners een akkoord kan worden gesloten. ,,Maar wij houden gewoon vast aan de afspraak van het Aldersakkoord. Pas na 2020 is groei mogelijk en dan nog alleen wanneer de geluidsoverlast afneemt.” Gesprekken over de periode na 2020 zijn voorlopig opgeschort. Eerst moet de...

Einde aan groei vakantievluchten

De omwonenden van Schiphol willen dat luchthaven serieus werk maakt van het uitplaatsen van vakantieverkeer door Yteke de Jong / Financiele Telegraaf Donderdag 30 juni bespreekt de Tweede Kamer de Actieagenda Schiphol, die de toekomst van de Nederlandse luchtvaartsector regelt. De omwonenden willen dat staatssecretaris Dijksma van luchtvaart harde maatregelen neemt. Zowel luchtvaartmaatschappijen als omwonenden hebben veel kritiek op de Actieagenda, die volgens beide partijen geen daadkracht uitstraalt. „Schiphol heeft grote economische betekenis, maar doet niets met afgesproken selectieve beleid”, zegt Matt Poelmans, bewonersvertegen-woordiger in de Omgevingsraad Schiphol. Interview Financiele...

Verslag ORS-Bewonersvertegenwoordiging 2016 – I

ClusterVertegenwoordigersOverleg( CVO) Omgevingsraad Schiphol (ORS) Belangrijkste punten: Parlement akkoord met NNHS – Uitholling ORS voorkomen – Wonen en vliegen – Risico’s ultrafijnstof toch onderzocht – Onderzoek naar veiligheid vliegverkeer Schiphol   Aldersakkoord omgezet in wetgeving Begin 2016 is het parlement akkoord gegaan met de invoering van het Nieuwe Normen- en handhavingsstelsel (NNHS). Alvorens dit in werking kan treden, moet de wet worden uitgewerkt in een aantal uitvoeringsmaatregelen: het Luchthavenverkeersbesluit (LVB), het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB), de Regeling Milieuinformatie (RMI). Daarvoor is een Milieu Effect Rapportage (MER) in de maak. De ORS-bewonersdelegatie heeft de handen vol aan het beoordelen van al deze stukken. Zo moet de MER uitsluitsel geven over de groeiruimte voor Schiphol. Die wordt bepaald door de wettelijke criteria voor gelijkwaardigheid en de baangebruiksregels. Bij de kamerbehandeling is gebleken dat er misverstanden leven over de interpretatie van belangrijke elementen van het stelsel, zoals de vierde-baan regel, de 50-50 verdeling, hinderbesparing en de actualisering van het woningbestand. Ook de toetsing van de nieuwe geluidsberekeningen luistert nauw, omdat de luchtvaartsector schermt met gerealiseerde hinderbeperking wegens de nieuwe startprocedure en stille nachtvluchten die de bewoners volstrekt ongeloofwaardig achten. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2014Z22117&dossier=34098   Uitholling ORS voorkomen/Actieagenda Schiphol Het NNHS is een belangrijke bouwsteen van het Aldersakkoord, maar dat bestaat uit meerdere doelstellingen. Medio 2015 heeft de bewonersdelegatie in de ORS aan de bel getrokken omdat de uitwerking van het Aldersakkoord op een aantal onderwerpen dreigde te stagneren (zoals selectiviteit, wonen en vliegen, hinderbeperking). Bovendien wekten diverse uitlatingen in de media de indruk tdat de luchtvaartsector en de overheden aan het akkoord wilde morrelen, met als gevolg dat het onderling vertrouwen onder druk kwam te staan....

Onderzoek naar veiligheid vliegverkeer Schiphol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. Gezien de aanleiding (diverse bijna-incidenten) stemmen de bewonersleden in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) daarmee van harte in. Bij de ontwikkeling van Schiphol spelen drie belangen een rol: veiligheid, economie en milieu. In het kader van de ORS behartigen de bewoners met name dat derde belang: kwaliteit leefomgeving, geluidshinderbeperking, vermindering schadelijke uitstoot. Uiteraard staat in- en externe veiligheid ook voor de bewoners bovenaan. Wij zullen erop letten dat in de discussie over de uitkomsten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen het belang van hinderbeperking niet het kind van de rekening wordt. ClusterVertegenwoordigersOverleg (CVO) Omgevingsraad Schiphol...